PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

11 Şubat 2001 tarihinde Avcılar da kurulmuş olan Hergünlü Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketimiz halen Avcılarda kendi yerinde faaliyetini sürdürmekte olup, 25 yıl ve üzeri tecrübemiz ile mesleki bilgi ve deneyimlerimizi mükelleflerimizle paylaşmaya devam etmekteyiz.

 

Net çalışma hedefimiz; sürekli yapılagelen, alışılagelmiş defter tutma, beyanname gönderme gibi vergisel boyutu oluşturan iş ve işlemlerin yanın da ayrıca raporlama temelli, işletme yöneticilerine yol gösterecek denenmiş  çalışma sistemleriyle işletmeye yön vermeye çalışmaktır. 

 

Bu bağlamda ise sloganımız;           

 

 Finansman ve Mali Geleceğinizi Biz Raporlayalım,İşletmenizi siz Yönetin yaklaşımıdır.

Vizyonumuz ise mükelleflerimizin ihtiyacı olan Mali Raporlama   altyapılarının oluşturulması, geleceğe dönük finansman ve mali kaynakların yerinde kullanımı konusunda doğru kararlar alabilmelerine yardımcı olabilmektir. 

 

25 yıl ve üzeri deneyimlerimiz dahilinde oluşan referanslarımız bu yönde de uzmanlaşmamıza neden olmuştur.

 

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren, kurumsallaşma yönünde adım atmış veya atmak isteyen, geleceğe güvenle bakarak büyümeyi hedef alan küçük ve orta ölçekli (KOBİ)  işletmelerinin de ihtiyaçları ve beklentileri dâhilin de karar almalarını kolaylaştıracak Mali Raporlama hizmetlerinden yararlanmaları, rekabetin bu kadar büyük olduğu ekonomik bir ortamda önemli bir konu haline gelmiştir.

 

Bu anlamda büyümeyi hedef almış her işletmenin muhakkak yapması gereken bir çok raporlama türü yanında küçük bir örnek olarak verebileceğimiz ’Profesyonel Bütçe Analizleri’’ ile Kâr-Zarar Dengesi’nin belirlenmesi  bile işletmelerin ileriye dönük karar almalarında önemli değerler arz etmektedir.

 

KOBİ ve benzeri işletmelerin piyasa maliyetleri hayli yüksek olan geleceği tahmin edebilmeyi ve yorumlayabilmeyi sağlayacak, çeşitli ve farklı birçok Teknik Mali Raporlama hizmetlerinden  makul bedellerle   yararlanabilmelerinin bir hak olduğu düşüncemizi ise bir misyon olarak edindik.

 

Çağ değişmekte Türk ekonomisi de çağa ayak uydurmaktadır.  

Gelişmenin ve büyümenin sağlanması, KOBİ’ ler için oluşturulacak doğru ve güvenilir geleceği planlamayı sağlayacak Mali Raporlamalardan geçmektedir.

Hergünlü Mali Müşavirlik ve Denetim Ltd. Şti. KOBİ’lerin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamak için her yönüyle yeniden yapılanmış, hizmete hazır hale gelmiştir.

 

Saygılarımızla.

Cengiz HERGÜNLÜ

     SMMM

Bağımsız Denetçi

 

HERGÜNLÜ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim LTD. ŞTİ.

 

Ambarlı Mah. Balaban Cad.Çay Sok.Manolya Apt.No:25/12 Avcılar-İSTANBUL

 

Tel          :0212 853 26 28
Faks       :0212 853 24 19

E-Posta  :info@hergunlu.com

              :bahadanismanlik@ttmail.com