PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

SİRKÜLER

2019/007 - 2019 Yılı Pasaport, Ehliyet ve Diğer Değerli Kağıt Bedelleri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ          : 02/01/2019

 

SİRKÜLER NO                 :    2019/007

 

 

2019 YILI PASAPORT, EHLİYET VE DİĞER DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

ÖZET : 60 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 2019 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri yeniden belirlendi. Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınacak ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilecektir.

 

2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur

      Saygılarımızla

 http://www.hergunlu.com/userfiles/files/logo(2).png