Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SGK e-Tebligat Başvuru Süresi 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı : 11.12.2021/213

ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.


 

SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI Bilindiği üzere, 24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik”in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur.

 

Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir. SGK tarafından yayımlanan duyuruda, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.20021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana geldiği açıklanmıştır.

 

Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla…

 

11.12.2021 tarihli SGK Duyurusu "SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU"…>>>