PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Sirkü:039--TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA KANUNU 2006-32/32 NO LU DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ

  

ÖZET

:

Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde müşterileriyle aynı iş günü içerisinde transfer talimatlarını vermesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla banka transferleri yoluyla yabancı para alma, satma ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirme faaliyetlerinde bulunulması Yetkili müesseselerin faaliyet konuları içerisine alınmıştır.

 

12/02/2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in “Faaliyet Konusu” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

“d) Müşterileriyle aynı iş günü içerisinde transfer talimatlarını vermesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla banka transferleri yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.”

 

Buna göre; Yetkili müesseseler Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde müşterileriyle aynı iş günü içerisinde transfer talimatlarını vermesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla banka transferleri yoluyla yabancı para alma, satma ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirme faaliyetlerinde bulunabileceklerdir.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.

 

 

Saygılarımızla...

 

 

 

 

 

 

 

12 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29622

 

TEBLİĞ

 

Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan:

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“d) Müşterileriyle aynı iş günü içerisinde transfer talimatlarını vermesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla banka transferleri yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Saygılarımızla…

 

HERGÜNLÜ Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Denetim LTD. ŞTİ.

Ambarlı Mah.Balaban Cad. Çay Sok. Manolya Apt. NO : 25 D : 12 Kat : 4  Avcılar / İSTANBUL 

 

Tel:  90 (212) 853 26 28  Fax:  90 (212) 853 24 19   GSM:  90 (532) 787 32 85  Email     : chergunlu@hergunlu.com