PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Cengiz HERGÜNLÜ: NEDEN KOBİ ?

NEDEN KOBİ

Bazı arkadaşlar; siyasi gündemin bu kadar yoğun ve karışık olduğu bu dönem de neden? ‘’işletme kurmanın bilinci’’ gibi bir yazı yazmanın gerekliliğini merak edebilirler. Terör gibi vahşi bir gündemde böyle yazılar yazmanın ne anlamı var diye düşünülebilirler

 

Ama bize göre ülke de bütün yaşanan bu kaotik olayların nedeni ekonomiktir. Ülkemizde bilinen ama açığa çıkartılmayan önemli miktarlar da doğal kaynaklarımız vardır. Bunun en bilineni ise ‘’boraks’’ madenidir.

 

Ayrıca ‘’ Karadeniz petrolleri’’ de bilinen bir gerçekliktir.

 

Ülkemizin yaşadığı tüm bu sorunların başında; ülkenin sosyo  kültürel ekonomik altyapısını oturtamamış  olmasının neden ve nedenleri vardır. Ekonomik hak talep eden bilinçli  bir toplum haline getirilmedik.

 

Eğer Ülkemizde doğu ile batının gelişmişlik düzeylerini aynı seviyeye yani ülkenin batısıyla eşit seviyeye getirebilseydik, batı ne bu kadar göç alır, aralarında ekonomik, kültürel ve eğitim farklarının oluştuğu toplumların da karşı karşıya gelmesini önlemiş olurduk.

 

Ülkede oluşan kaos ortamının başlangıcı, bu farklılıkların oluşturduğu aslında temeli ekonomik olan  göç dalgasıyla başlamıştır.

 

Önce halkın temel insani ihtiyaçlarını gidermeden yani kazanç kapısı oluşturmadan gelişemezsiniz.

 

Bu anlamda baktığımız da ekonominin istenen seviyeye getirilebilmesi için öncelikle mikro işletme tabanını, en basit anlamıyla kazanç elde etmeye yarayacak kobi niteliğinde ki işletmeleri, ülkenin her yönüne eşit seviye de yayabilmemiz gerekir, böyle bir oluşum sonucunda, toplumun yine her bölümünü ileri de makro anlamda, ekonomi talep eden bir döngü içine sokabiliriz.

 

Açıklamaya çalıştığımız mikro anlamda da olsa, hukuksal niteliklere uygun, denetimli bir ekonomik altyapı oluşturulamadığı için üretken olamayan, hayali yatırımlar ve ihracatlar yapan türedi zenginler ortaya çıkmaya başlamıştır.

 

Ekonomik yozlaşma buradan daha da ilerlemeye devam etmiştir.

 

Bilgi ve bilim; toplum nezdinde değerini yitirmiş, yüksek öğrenim kurumların da verilmeye çalışılan bilimsel eğitimler ise okulların dışına çıkamamış, bilgi ve bilim toplumu haline gelinememiştir.

 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen hala, küçük kaynaklarıyla yatırım yapmaktan çekinmeyen,

cesur ,saygıyı hak eden kobi girişimcilerimiz vardır.

 

Eğer böyle girişimcilerimize sahip çıkarsak, bilinçli ve dürüst bir şekilde faaliyet göstermelerinin kapısını açarsak, (daha önceki üç yazımız da bunlara değinmeye çalıştık) toplumun ekonomik gelişmesine de katkıda bulunmuş oluruz.

 

Bu türdeki cesur kobi girişimcilerimizin yatırımları, bilgi ve bilimsel verilerle desteklendiği zaman da, hem ekonomimize sahip çıkar ayrıca bilinçli bir toplum haline gelmemize destek olur.

 

Temeli ekonomik olan ve emperyalizmin çıkarlarına da uygunluğu artık gözden kaçmayan güzel ülkemizde ki kaotik olayların önüne, yine ekonomik gücümüzle geçmeye başlayabiliriz.

 

Cengiz HERGÜNLÜ

www.hergunlu.com