PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Cengiz HERGÜNLÜ: GELECEĞİ PLANLAMAK.

  

GELECEĞİ PLANLAMAK.

 

Kobi girişimcilerinin önemli bir kısmı kısıtlı sermaye ve bilgi birikimleriyle yatırım yapmanın yolunu ararlar. Yeterli sermaye edinemediklerinden, yatırım hedeflerini kendi içlerinde  geliştirirler, İçsel hale getirirler.

 

İçlerine  sindirdikleri  hedefleriyle ilgili hayal kurmaya başlarlar. Her şeyin başlangıcı olan hayal kurmak ve inanmak bir arabanın marş dinamosu gibi ilk hareketi sağlar. Bu çok önemlidir. Sıkıntılı olan hayallerini uzmanlarla paylaşma isteklerinin olmamasıdır.

 

Böyle olduğunda hayaller, analitik düşünce yapısına dönüşemez. Bütünün önemli bir parçası noksan kalır.

 

Bu noksanlık sonucun da yüksek enflasyon ve reel faizlerin arttığı dönemler de, kobi  girişimceleri günlük mücadelelerle uğraşmaktan, gelecekle ilgili planlama yapmaya vakit dahi bulamazlar. Planlanma olmadığından hedef günü kurtarmaktan öteye gidemez.

 

Kısa vadeli planlar yapmayı düşünecek zaman yoktur, günlük yangınları söndürmekle meşgul olunur.

 

Analitik düşünce yapısıyla baktığımız da, yapılması planlanan yatırım ne kadar kısıtlı imkanlara sahip olursa olsun netice de yatırımdır; ortada bir değer vardır, temeli oluşturan bu değerin üst seviyelere taşınması ve yeni değerler yaratılmasına ihtiyaç vardır.

 

Analitik düşünce yapısıyla birleşen hayaller, maddi yapının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

 

Bu haliyle elde uzmanların hazırladıkları yazılı faaliyet kaynakları vardır ve gözden kaçan olaylar sonrası çalışmalar, ilgili kaynaklar üzerinden revize edilmekte, hatalar sürekli konuşulmakta ve düzeltilmektedir. Kısıtlı maddi kaynakların verimli kullanılması daima ön planda tutulmaktadır yani inovasyon yapmanın önü daha yatırım aşamasında açılmıştır.

 

Her şeyden önce kobi girişimcisi geleceğine yatırım yapmaktadır.

 

Geleceğine yatırım yapmak isteyenler nasıl bir gelecek istediklerinin evet hayalini kurmalı fakat bunu analitik düşünce ve içerik açısından geliştirmelidirler. Bu durum da problemler çözülebilmiş, eldeki kaynakların verimli kullanılması planlanarak fırsata dönüştürülecek duruma gelinmiştir.

 

Her türlü fırsat ve olumsuzluğa hazır hale gelinmiştir.

 

İşletme yönetmenin ve daha sonraki aşamalar da yönetişime  geçmek için ihtiyaç olan yukarıdakilere ilave olarak;dünyayı, yaşadığı toplumu, girdiği piyasayı ve diğer piyasaları, anlık teknolojiyi, inisiyatif  kullanma yetkisi verdiği ekibini ve özellikle de kendisini iyi tanıyanlar, geleceği şekillendirmek için bu günden atılması gereken adımları daha net olarak görebiliyorlar.

 

Tüm bunların yanın da yapılan yatırımın geleceğine şekil vermek için güçlü iletişim kurabilen ve güven yaratan liderliğe de ihtiyaç vardır.

 

Aslında tüm riskleri göze alarak, kobi yatırımı yapma cesaretini göstererek liderlik ispat edilmiştir. Önemli olan liderlikte dahil , öğrenmenin ve bir bilene danışmanın süreklilik göstermesi gerekliliğinin de planlar arasına alınmasıdır.

 

Saygılarımla

SMMM.Cengiz HERGÜNLÜ

www.hergunlu.com