PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİLER'DE ARTIK SÜREÇ YÖNETİMİNİ UYGULAMALADIR.Çünkü:

 

 

 

 

 Süreç Yönetimi; süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi  karşılanması için   sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeleri kapsayan bir çevrimdir.

 

 

 

 

Süreç Yönetimi temel olarak modellenen süreçlerle firmanın iş yapış şekillerinin standartlaştırılmasını ve performans ölçümüne imkan sağlayarak sürekli iyileştirmeyi hedefler.

Daha açık haliyle, yeni bilgi ve kaynakları kullanarak veya önceki var olan kaynakları yeni bir şekilde kullanarak, bir organizasyonun;

o   daha etkin,

o   daha verimli,

o   daha uyumlu,

o   daha yüksek kapasitede

o   daha kısa sürede faaliyet göstermesini sağlamaktır.

Böylece müşteri memnuniyetimaliyet avantajı ve tutarlı & sürekli değer zinciri sağlanacak; yapılan işlere ait aktiviteler değer katan ve değer katmayan olmaları açısından ele alınarak, değer katmayanların elimine edilerek kaynakların doğru kullanımı sağlanacak ve maliyetler düşecektir.

Süreçlerimizi yönetmeliyiz, çünkü;

  •          Süreçleri yönetmek işleri yönetmek ile aynı anlamdadır.
  •          İyi yönetilen süreçler doğru ve zamanında karar vermek için temel sunar.

Süreçlerimizi dokümante etmeliyiz, çünkü;

  •          Sadece ölçebildiğiniz şeyleri yönetebilirsiniz
  •          Sadece dokümante edilen bilgi ölçülebilir ve değerlendirilebilir

Süreçler,

  •          Grafiksel (akış şemaları)
  •          Çizelgesel/ tablosal
  •          Metinsel olarak dokümante edilebilirler.

Süreç Yönetimi’ne geçerken izlenmesi gereken başlıca adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•       Süreçlerin Tanımlanması : Kurumun yaptığı işleri, ürettiği ürünü ya da sunduğu hizmetleri kapsayan tüm süreçler tanımlanmalıdır.

•       Süreçlerin Modellenmesi: Tanımlanan süreçler yönetsel, Operasyonel ve destek süreçler olarak gruplanarak ana süreçler ve alt süreçler modellenmelidir.

•       Süreçlerin Sahiplerinin Belirlenmesi: Sürece hakim, sürecin performansından sorumlu, süreç ekibini yönlendirebilecek, yapma, denetleme, değiştirme yetkisine sahip  kişiler belirlenmelidir.

 

•       Süreç Hedeflerinin Belirlenmesi: Sürecin performansının ölçülebilmesi için süreçlere hedefler konulmalıdır. Hedefler, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere belirlenir.


Cengiz HERGÜNLÜ

BAĞIMSIZ DENETÇİ

    SMMM.