PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

CENGİZ HERGÜNLÜ:Teknoloji Yatırımı ve Finans Temini

 

 

 

 

Günümüzün işletmelerinde özellikle KOBİ’lerin  en önemli sorunlarından birisi de Teknoloji yatırımları ile Finansman sorunlarının çözümsüzlüğüdür.

 

 

 

 

 

Kaynak ve yatırım döngüsünü oluşturan işlemin gerçekleşmeme nedenleri arasında  baş aktör yine işletmelerde ki sahip yönetici dediğimiz işletmelerin  gerçek sahipleridir.

 

Genelde yönetimi devretme yoluyla  paylaşmak istemeyen, çalışanlarına karşı güven ve inanç sıkıntısı  içinde olan sahip yöneticiler, geleceğe yönelik planlama  yapmakta da zorlanmaktadırlar.

 

Kurulacak iyi bir iç kontrol sistemiyle her şeyden haberdar olmalarının  aslında mümkün olduğunun  farkında olmamaları . Stoksal maddi  yatırımların  dışında bilgiden  yararlanmak  için bilgiye de kaynak ayırmaları gerektiğini hiç önemsemezler.

 

Sahip yöneticinin, işletmede olmadığı zamanlarda finansal yükümlülüklerin hiçbirinin yerine getirilemediği  işletmelerin mevcudiyeti hala çok fazla. E maillerine bakmadan  yüz yüze konuşarak,  hiçbir not almadan ,ayak üstü kararlar alan,kendilerinin olduğu yerde çalışanların ayağa kalkmasını ve ayrılana kadar oturmamalarını isteyen, egoları yüksek sahip yöneticilerimiz azımsanmayacak kadar çoktur.   

 

Bu tür yönetişim içinde olan işletmelerin, özellikle  kobilerin,  zaman içinde farkına bile varmadan eriyip yok oldukları  istatiksel  verilere göre  fazladır. Olayın bir diğer ilginç yanı, erimeyi  fark eden bazı çalışan yöneticiler; kendilerine güvenilmeyen, paylaşımsız  bir işletme kültürü yapısı içinde olduklarından, işletmedeki erimenin farkına varsalar bile , bunu söyleme cesaretini gösteremez  ve çöküşe seyirci kaldıkları bilinmektedir.

 

Gerçekte olması gereken; belli yüzdeler de, finans kararları da dahil yetkilerini paylaşan, işletme dışında oldukları  zamanlarda   dahi işlerin aksamadan yürüdüğü, yönetim kurulunun sorumluğunda kurulan etkin bir ‘’iç kontrol’’ sistemiyle oluşturulan, kontrol etme ve edilme kültürünün geliştiği  kobiler’de, büyümenin hızla geliştiği, yine istatiksel verilerden bilinmektedir.

 

Başa Baş noktası dediğimiz;hangi üretim miktarından sonra kara geçtiğini, diğer finansal ölçme tekniklerini de birleştirip iyi analiz edebilmiş işletmeler , teknik bilgi gerektiren çalışmalarla, yeni teknoloji yatırımlarının  sonuçlarının daha iyi raporlaması sağlamış olur.Bu tür önemli yatırım kararlarını yöneticileriyle  paylaşabilme,sonuçlarına hep birlikte katlanabilme,sorma ve sorgulama şeklinde  bir  işletme kültürü geliştirmiş olan işletmeler de, finans kaynağı bulmanın daha kolay olduğundan emin olunmalıdır.

 

 

Önemli olan resmin sadece kendi bulunduğun tarafını görmek  değil,bütünü görebilmektir.

 

Cengiz HERGÜNLÜ

www.hergunlu.com