PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR

 

Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler aşağıdaki imkânlardan yararlanma hakkına sahiptir.

 

a-Elektrik Faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden Ödeme:

 

Sanayi Sicil Belgesi olan aboneler sanayi indiriminden faydalanabilmektedir. Yaklaşık  %20 civarında daha ucuz elektrik kullanmaktadır. Elektrik faturalarından %20 oranında indirim alabilmek için Sanayi Sicil Belgesinden bir suretin bağlı bulunulan elektrik idaresine bir dilekçe ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

b- Elektrik Kullanımlarından %2 Oranında TRT Payının Hesaplanmaması:

 

Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerin 01.07.2017 tarihinden itibaren elektrik enerjisi tüketim bedelleri üzerinden %2 oranında TRT Payının hesaplanmaması gerekmektedir. TRT Payının hesaplanmaması için elektrik faturalarının tahakkuk ettirildiği tarih itibarıyla hukuken geçerli Sanayi Sicil Belgesinden bir suretin bağlı bulunulan elektrik idaresine bir dilekçe ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

c-İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde KDV Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanma:

 

Katma değer vergisi mevzuatında imalatçı olmanın şartlarından biri de sanayi sicil belgesi olma şartıdır. (İhraç kayıtlı mal teslimi) İhracat işlemi gerçekleşinceye kadar KDV ödemezler, ihracat gerçekleşince KDV terkin edilir veya iade alınır.

 

d-Bankalar tarafından ihracat kredileri

 

(Türk Eximbank) ile kredilendirilen firmaların imalatçı olup olmadıklarının tespitinde sanayi sicil belgesi talep edilebilmektedir. İhracata hazırlık kredisi, reeskont kredisi, ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi ve ihracata yönelik yatırım kredisi vb.

 

e- Kamu İhale Kanununda Yer Alan Yerli İsteklilerin Belirlenmesinde Avantaj Sağlaması:

 

Yerli malı belgesi için sanayi sicil belgesine sahip olmak gerekmektedir. Yerli malı belgesi alabilmek için, ürünlerin Bakanlık tarafından düzenlenen sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve sanayi sicil belgesindeki üretim konusu içeriğinde yer alması gerekmektedir. Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilmektedir. Firmaların imalatçı olarak ihalelere başvuruları aşamasında sanayi sicil belgesine sahip olmaları gerekmektedir

 

f- Dolaylı Olarak İş İmkânı Oluşturmaktadır:

 

Dolaylı olarak da vatandaşlarımıza iş imkânı sağlamaktadır. Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin kullanımı ve yıllık işletme cetvelinin doldurulması konusunda bilgilendirmeye yönelik eğitimler dolaylı olarak istihdama katkı sağlamaktadır.

 

g- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sağladığı Desteklerden Faydalanması:

 

Yatırımların ve istihdamın teşvikine yönelik olarak sanayi sicil belgesi olan işletmelere Devlet yardımı, teşvik ve destekleri sunulabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı Destekleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın  Ar-Ge projesi destekleri, KOSGEB Destekleri vb.

 

 

                                                

                                                Cengiz HERGÜNLÜ

                                     Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

                                                   Bağımsız Denetçi