PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Vergi Mükellefleri İçin2020 Nisan Ayı Takvimi Ve Erteleme Tablosu

 

VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİN2020 NİSAN AYI TAKVİMİ

VE ERTELEME TABLOSU

 

NİSAN/2020

SON GÜN

NOT

16-31 Mart/2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

10.04.2020

 

Mart/2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

15.04.2020

 

Mart/2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

15.04.2020

 

Mart/2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

15.04.2020

 

Mart/2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

15.04.2020

 

Mart/2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

15.04.2020

 

Mart/2020 Dönemine Ait SGK Aylık E-Bildirge v2 sisteminden verilmesi

 

24.04.2020

 

Şubat/2020 KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü (Sirküler No : VUK/126 )

 

24.04.2020

 

1-15 Nisan/2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

27.04.2020

 

 

 

 

NİSAN/2020

SON GÜN

NOT

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için

Mart/2020 Aylık ve 2020/1. Dönem Üç Aylık Muhtasar Beyanname verilmesi ve ödeme son günü MUHSGK 1003A

MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

 

 

27.04.2020

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için BEYAN 27.07.2020 ÖDEME 27.10.2020

 

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için

Mart/2020 KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü

 

 

 

27.04.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için BEYAN 27.07.2020 ÖDEME 27.10.2020

Mart/2020 Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi son günü

 

27.04.2020

 

2019 GELİR VERGİSİ

Beyannamesi Verilmesi ve 1.Taksit ödemesi son günü (Sirküler No: VUK/125)

 

30.04.2020

 

2019 KURUMLAR VERGİSİ

Beyannamesi Verilmesi ve verginin ödemesi son günü

 

30.04.2020

 

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için

Mart/2020 SGK ve Bağ -Kur Primlerinin ödemesi son günü

 

 

30.04.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için Ödeme 02.11.2020

 

 

 

NİSAN/2020

SON GÜN

NOT

Şubat/2020 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi son gün (Sirküler No: VUK/126 )

30.04.2020

 

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için

Mart/2020 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi son günü

 

30.04.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

Mart/2020 Kurumlar Vergisi Mük. İçin TURİZM payı beyanı ve ödeme son günü

 

30.04.2020

 

Ocak-Şubat-Mart/2020 Gelir Vergisi Mük. İçin TURİZM payı beyanı ve ödeme son günü

 

30.04.2020

 

AYLIK Yükleme TERCİHİNDE bulunan GELİR VERGİSİ mükelleflerinin ARALIK/2019 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

(Sirküler No: VUK/126 )

 

30.04.2020

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için AYLIK

Yükleme TERCİHİN DE bulunan KURUMLAR VERGİSİ mükelleflerinin ARALIK/2019 dönemi BERAT yükleme için son gün

 

30.04.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için

AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan GV ve KV mükelleflerinin OCAK /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

30.04.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

Yıllık İşletme Cetvelinin Sanayi İl Müdürlüklerine Verilmesi

 

30.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

518 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ VE SGK GENEL YAZISI İLE BELİRLENEN ERTELEME TAKVİMİ (MÜCBİR SEBEP ERTELEMESİ)

 

Ertelemeye ilişkin aşağıda belirtilen beyannameler ve formlar TÜM GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (1.Sınıf tacir, 2.Sınıf

tacir ve Serbest meslek erbapları) ve MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAKLAR Listesin de yer alan KURUMLAR  

VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İçindir.

 

ŞUBAT

 

 

MÜCBİR SEBEP HALİNDE ERTELEME

2020 ŞUBAT DÖNEMİ

 

BEYANNAME & BİLDİRİM

BEYAN SON GÜNÜ

ÖDEME SON GÜNÜ

KDV BEYANNAMELERİ

(KDV–1, KDV–2 ve Diğer KDV Beyannameleri)

 

24.04.2020

 

24.04.2020

BA-BS FORMU

30.04.2020

------------

GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (ARALIK/2019)

30.04.2020

------------

 

 

 

MART

 

 

MÜCBİR SEBEP HALİNDE ERTELEME

2020 MART DÖNEMİ

 

BEYANNAME & BİLDİRİM

BEYAN SON GÜNÜ

ÖDEME SON GÜNÜ

 

2019 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

 

30.04.2020

(1.Taksit) 30.04.2020

KDV BEYANNAMELERİ

(KDV–1, KDV–2 ve Diğer KDV Beyannameleri )

 

27.07.2020

 

27.10.2020

MUHTASAR BEYANNAME MUHSGK 1003A MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

 

27.07.2020

 

 

27.10.2020

SGK VE BAĞ-KUR PRİMLERİNİN ÖDEMESİ

 

02.11.2020

BA-BS FORMU

27.07.2020

------------

GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (ARALIK /2019)

30.04.2020

------------

 

 

 

 

 

 

NİSAN

 

 

MÜCBİR SEBEP HALİNDE ERTELEME

2020 NİSAN DÖNEMİ

 

BEYANNAME & BİLDİRİM

BEYAN SON GÜNÜ

ÖDEME SON GÜNÜ

KDV BEYANNAMELERİ

(KDV–1, KDV–2 ve Diğer KDV Beyannameleri

 

27.07.2020

 

27.11.2020

MUHTASAR BEYANNAME MUHSGK 1003A MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

 

27.07.2020

 

 

27.11.2020

SGK VE BAĞ-KUR PRİMLERİNİN ÖDEMESİ

 

30.11.2020

BA-BS FORMU

27.07.2020

------------

KV-GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (OCAK / 2020)

27.07.2020

------------

KV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (ARALIK /2019)

27.07.2020

 

 

 

 

 

 

 

MAYIS

 

 

MÜCBİR SEBEP HALİNDE ERTELEME

2020 MAYIS DÖNEMİ

 

BEYANNAME & BİLDİRİM

BEYAN SON GÜNÜ

ÖDEME SON GÜNÜ

KDV BEYANNAMELERİ

(KDV–1, KDV–2 ve Diğer KDV Beyannameleri

 

27.07.2020

 

28.12.2020

MUHTASAR BEYANNAME MUHSGK 1003A MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

 

27.07.2020

 

 

28.12.2020

SGK VE BAĞ-KUR PRİMLERİNİN ÖDEMESİ

 

31.12.2020

BA-BS FORMU

27.07.2020

------------

KV-GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (ŞUBAT / 2020)

27.07.2020

------------

KV-GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (3 AYLIK 2020/1-2-3)

27.07.2020

------------

                                                                      

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 

A)- 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu 518 Sayılı VUK Tebliğin yayımlandığı tarih( 24/03/2020) itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin (Tüm vergi beyannameleri ve bildirimleri ) verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

 

B)- SGK Verilmesi gereken 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma (SGK) verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde yapılacaktır. Bildirgelerin verilmesinde ERTELEME YOKTUR. (SGK GENEL YAZI)

 

C)- GEKAP BEYANNAMESİ (POŞET VE DİĞERLERİ İÇİN) YILDA İKİ KEZ VERİLECEKTİR. 2020/1.DÖNEM (1-2-3-4-5-6.AYLAR)

BEYAN VE ÖDEME SON GÜNÜ 31.07.2020 ( 3 SAYILI GEKAP GN. TB.)