Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

KUR ARTIŞ RİSKİNDE GÖRÜNEN KÖY. /Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)

Eskiden büyüklerimiz ‘’ görünen köy kılavuz istemez’’ deyimini kullanırlardı, amacı önceden bilinen, tahmin edilen ve göz önünde olan konu, olay ve işlemler için bir kılavuza, yani bir bilene gerek olmadığını anlatmak için kullanılırdı.

Her ne kadar amiyane bir tabir de olsa, son zamanlarda döviz kurlarındaki artışları, öncesinde tahmin edememenin veya görememenin mümkün olmadığını açıklamak içinde kullanabiliriz. Günümüzdeki bilgi çoğulculuğuna baktığımızda, bu konu da uzman, ekonomist olmaya gerek yok.

 

 

 

En azından, döviz piyasasındaki kur artışlarının, faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olduğu bilinen bir konudur. Faiz oranlarının düşürülmesi kararı, döviz kurlarının artacağı anlamına geldiğini, konuyla biraz ilgisi olan herkesçe bilinen gelişmeler sinsilesidir. Birbirini takip eden olayları tetikler.

 

Kur artışındaki bu gelişmelerin, İşletmeler ve ticari hayat açısından bir risk içereceğinin sinyallerini önceden verdiği için, hazırlıklı olmak ve tedbir almak için birkaç ay vakit vardı. Bu olay ülkemizde bu birkaç yıl içinde ikinci kez gerçekleşiyor ve yapılan politik açıklamalardan, bir üçüncüsüne de şimdiden hazırlıklı olmakta fayda var.

 

Kriz yaratan bu tür risklerin en tehlikeli olanları işletmelerin kontrolünde olmayan risklerdir.

 

Örgütsel krizin temel özellikleri; kriz durumunun tahmin edilememesi, örgütün tahmin ve önleme mekanizmalarının yetersiz kalması, örgütün amaç ve varlığını tehdit etmesi, üstesinden gelmek için atılması gereken adımların kararlaştırılması için yeterli bilgi ve zamanın bulunmaması, ivedi müdahale gerektirmesi ve karar alıcılarda gerilim yaratmasıdır. (Halil Can 1997: Organizasyon ve yönetim s.312).

 

Önceden sinyallerini veren ve risk oluşturan, ülkemize has olan bir şekilde, politik endişelere bağlı olarak alınan ve risk yaratan bu tür karalara karşı, örgütlerin hemen ve derhal karşılık verilebilmesi için, işletmelerin, önceden gereken, kriz yönetim süreçlerini oluşturmuş ve riskin erken teşhisi alt yapılarını belirlemiş olmaları gereklidir.

 

Benim gördüğüm kadarıyla,  bazı KOBİ işletmelerin bir kısmında, hala olaylar geliştikten sonra oluşan riski kavramaya, tedbirler almaya kalkışıyorlar. İşletmenin niteliksel özellikleri nedeniyle, niceliksel sonuçlara ulaşmada önemli sorunlar yaşıyorlar. En belirgin niteliksel sorunların başında işletme riske maruz kaldığında, karışıklık ve karmaşıklık yüzünden hızlı karar alamıyor, hızlı hareket edemiyor olmasıdır. Bu da işletmeye gereksiz maliyet fazlası oluşturuyor.

 

En başarılı şirketler dahi er geç bir krize yakalanır, gelir ve kâr artışlarında ani düşüşler yaşayabilirler.

 

Beklenmeyen krizler sonrasında, Amerika’da sekiz bin şirket üzerinde yapılan araştırmalara göre, krizlerin en çok etkilediği şirketlerde görülen en büyük tehlikelerin; bazı yönetim kademelerinin bilgileri çarpıtması sonucu olduğu görülmüştür.

 

Yönetimin hızlı karar alma ve çabuk harekete geçme dirayetini sekteye uğratan olayların ise, kurum içi işletme fonksiyonlarının iyice karmaşık hale gelmiş olan iş ortamından dolayı, işlevlerini yitirmiş olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

 

Krize karşılık verme amacını taşıyan çabuk ve hızlı karar alınamamasının içine, vergisel kaygılardan dolayı oluşan kayıt dışılığın sonucunda, işletmelerin mali ve finansal bilgilerine olan güvensizliğin oluşturduğu devasa karışıklık ve karmaşıklıktan hiç bahsetmiyorum bile.

 

Çünkü gerçek, doğru ve yorumlanabilir verilerle dahi, krizlerin oluşturduğu risklere karşı hızlı karar almanın zorlukları göz önündeyken, hiçbir örgütün ve yöneticilerin, bu tür bir kayıt dışılık riskini göze alabileceğine ihtimal vermiyorum diyelim, şimdilik……

 

Saygılarımızla