PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

KOBİ’ lerimiz.

              KOBİ’ lerde Finansman ve Mali Geleceğin Raporlanması

 
Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ticari hayatımıza girdiği tarihten itibaren işletmelerdeki kurumsallaşma eksikliği ciddi anlamda hissedilmektedir.
Özellikle Finansman ve Mali Geleceğin Raporlanması aşamasında önemli eksiklikler ortaya çıkabilmektedir.
 
Alışılagelmiş defter tutma, beyanname gönderme gibi sadece vergisel  yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilişkilendirilen Muhasebe ve Mali Müşavirlik hizmetleri, işletmelerin gerçek bilgi kaynaklarına ulaşmasına bir katkı sağlayamıyor.
 
Özellikle  kobilerin de büyük montanlı işletmeler gibi doğru ve gerçek bilgiye ulaşmalarını sağlayacak  mali  raporlama altyapılarını oluşturmaları gerekmektedir.
 
Geleceği planlamak, işletme kaynaklarının yerinde ve zamanın da kullanımı için mali tahlil ve analiz raporları üretmeleri ile bire bir ilgilidir.
 
Büyük işletmeler büyük olma avantajlarını kullanarak önemli bedeller karşılığında  gerçekçi bilgi üreten raporlama sistem ve alt yapılarını tamamlamış ve uygulamaya başlamışlardır.
 
Ancak, kurumsallaşma yönünde adımlar atmış, ya da atmaya çalışan, geleceğe güvenle bakarak büyümeyi hedef alan Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) işletmelerin de ihtiyaçları ve beklentileri dâhilinde karar almalarını kolaylaştıracak Mali Raporlama alt yapılarını önemli bedeller ödemeden de kurabilirler.
Kurmakları da gerekir.
 
Profesyonel bütçe analizleri,İş süreçleri,Karlılık analizleri bir kaç örnek olarak söylenebilir.
 
İlgili raporların üretilmesi kadar kobi yöneticileri tarafından okunabilmesi ve yorumlanması da önemlidir.
 
Gerekirse eğitim desteği alınmalıdır.
 
 
Türkiye’nin kalkınmasında itici bir güç olan KOBİ’ lerimize, finansal ve yönetimsel ihtiyaçlarını belirleyebilmesi için sağlanacak asgari bedelli hizmet koşulları, ülkemizde ki kayıt dışı ekonominin büyük ölçüde ortadan kalkmasına ve işletmelerin mali yapılarının sağlam temellere oturmasına neden olacaktır.
 
Finansman ve Mali Geleceğini raporlayabilen KOBİ’ ler ise, sürdürülebilir ekonomik istikrar ile birlikte, güçlü bir Türkiye’nin oluşmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. KOBİ’ lerimizin raporlama maliyetlerini makul seviyelere çekmeleri konusunda meslek mensuplarımıza da önemli bir görev düşmektedir.
 
Şeffaf ve güvenilir bilançoların yer aldığı ticari hayat, geleceği planlayan raporlama sistemi ile daha da güçlü ve güvenilir bir ekonomik yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır.
 
 
Saygılarımızla…
Cengiz HERGÜNLÜ
SMMM- Bağımsız Denetçi
 
Tülay HERGÜNLÜ SMMM