PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İÇ DENETİM HAKKINDA FARKINDALIK NASIL YARATILIR.?

- Şirket ve kurumlarda iç denetim yöneticileri tarafından bir sunum hazırlanarak şirket ve kurum çalışanlarına iç denetim mesleğinin tanıtılması,

 

- Şirket ve kurum içinde iletişim panolarında iç denetim hakkında bilgilerin duyurulması,

 

- İç Denetim farkındalık ayı ile ilgili bülten hazırlayıp şirket ve kurum içinde dağıtılması,

 

- Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler ile toplantı düzenleyerek iç denetimin rolünü anlatan bir sunum yapılması,

 

- İç denetim mesleğinin önde gelen isimlerinin konuşma yapmaları için şirkete ve kuruma davet edilmesi,

 

- İç denetçilerin sertifika almaya teşvik edilmesi ve iç denetim sertifikaları ile ilgili bilgiler verilmesi,

 

- Çalışanların iç denetim ile ilgili eğitim ve seminerlere katılmalarının teşvik edilmesi,

 

- Şirket ve kurumun müşterilerini ve tedarikçilerini iç denetim hakkında bilgilendirmesi,

 

- Çalışanların mesleki örgütlere üye olmalarının teşvik edilmesi,

 

- Şirket ve kurumlar tarafından iç denetim hakkında yayın ve araştırmaların desteklenmesi.

 

Cengiz Hergünlü

SMMM

Bağımsız Denetçi