PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


GİB: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (17.07.2018)

TÜRMOB: İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esaslari Açıklandı (14.07.2018)

ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun'a Göre Yapılması Gereken Yevmiye Kayıtları (13.07.2018)

1188     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’In Seçildiğine Dair Karar (13.07.2018)

İSMMMO: Şirketlerin Döviz Kazandırıcı Gelirlerinin Bankalara Tevsikine İlişkin SMMM Rapor Örneği (12.07.2018)

ASMMMO: 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması (12.07.2018)

Düzeltme: Cumhurbaşkanlığı Kararı İle İlgili (12.07.2018)

Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (12.07.2018)

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği (12.07.2018)

İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (12.07.2018)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2018)

2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hk (11.07.2018)

TÜRMOB: Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları (10.07.2018)

TÜRMOB: 2018 Yılında 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı (10.07.2018)

TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yeniden Değerlemesinin Usul ve Esasları (10.07.2018)

TÜRMOB: Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı ile Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Ödemelerinde İstisna Sınırı (10.07.2018)

TÜRMOB: Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttı (10.07.2018)

TÜRMOB: 1 Temmuz 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı ve Uygulaması (10.07.2018)

GİB: 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 7. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

GİB: 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

GİB: Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

GİB: Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2018 (09.07.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501) (09.07.2018)

İşkolu Tespit Kararı (08.07.2018)

İşkolu Tespit Kararı (08.07.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 388) (07.07.2018)

GİB: İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru (06.07.2018)

TÜRMOB: 1 Temmuz 2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yurt İçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (06.07.2018)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.07.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500) (06.07.2018)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) (06.07.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) (06.07.2018)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58) (06.07.2018)

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (05.07.2018)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (05.07.2018)

İşkolu Tespit Kararı (05.07.2018)

GİB: Duyuru (04.07.2018)

GİB: 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49 – Yeniden Değerleme Oranı (04.07.2018)

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) (04.07.2018)

Emekli Aylık Artışlarına İlişkin Duyuru (03.07.2018)

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (03.07.2018)

İSMMMO: E-Serbest Meslek Makbuzu Kullanılması Zorunlu Değildir (02.07.2018)

Bir Benden Bir Senden Teşvikinin Usul ve Esasları Açıklandı (30.06.2018)

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar BKK 2018/11999 (30.06.2018)

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2018/11993 (30.06.2018)

TÜRMOB: SGK Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Süresinin Uzatılması İle İlgili Talep Yazımız (29.06.2018)

SGK Genelgesi 2018/24 (Yapılandırma) (28.06.2018)

TÜRMOB: Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Son Günü (27.06.2018)

GİB: Katma Değer Vergisi Tebliği (Seri No: 19) (27.06.2018)

İSMMMO: Yıllık Beyannamede Mahsup Edilemeyen %5 İndirimin İade ve Mahsup İşlemleri GİB İnternet VD’de Başlamıştır (27.06.2018)

TÜRMOB: 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı (27.06.2018)

HATIRLATMALAR – Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) (26.06.2018)

SGK Genelgesi 2018-23 (7143 Sayılı Kanun ile Sigortalılığın Durdurulması) (26.06.2018)

SGK Genelgesi 2018-22 (4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği) (26.06.2018)

TÜRMOB: SMMM ve YMM’lerin Yılda En Az 30 Saat ve Her Üç Yılda En Az 120 Saat Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programına Katılması Uygulaması Başlıyor (26.06.2018)

TÜRMOB: Ticaret Ve Sanayi Odası İle Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksidinin Haziran Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekiyor (26.06.2018)

GİB: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (26.06.2018)

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (26.06.2018)

SGK: 2018 yılı Mali Tatil Uygulaması (25.06.2018)

TÜRMOB: 2018 Yılında Mali Tatil 3 Temmuz ila 20 Temmuz Döneminde Uygulanacak (25.06.2018)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BKK 2018/11828 (25.06.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387) (23.06.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386) (23.06.2018)

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)

SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)

SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)

GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)

Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)

T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)

TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668 (20.06.2018)

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (19.06.2018)

2018 Mali Tatil – Beyanlar/Süreler (19.06.2018)

7103 sayılı Kanun İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler (18.06.2018)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı (18.06.2018)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)

Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)

Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)

7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)

Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)

Türmob: Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hakkında (11.06.2018)

7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesi Gereği Hurdaya Çıkarılacak Araçlar Hakkında Duyuru (11.06.2018)

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ (11.06.2018)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303) (11.06.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50) (11.06.2018)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (11.06.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına (10.06.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 2018-19 Sayılı Genelge ile Açıklandı (09.06.2018)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (09.06.2018)

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma (09.06.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı Hazırlandı. (08.06.2018)