Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Oda Kayıtlarına Göre Sigortalılığın Sona Ermesi Ve Yeniden Başlatılması Konusuna Açıklık Getirilmiştir.


 

SGK tarafından düzenlenen "Sigortalılık İşlemleri" konulu tarımsal faaliyette bulunanların,ziraat odası kayıtlarının usulsüz olması nedeniyle sigortalılığı sona erenlerin yeniden sigortalı olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

2926 sayılı Kanun kapsamındaki tarımsal faaliyeti devam ederken  durdurulanların daha sonra yeniden sigortalılığının başlatılması gerektiği tarih veya öncesinde başlayıp devam eden usulüne uygun ziraat odası üyelik kaydı bulunması halinde, kurum kayıtlarına intikal tarihine bakılmaksızın  yeniden sigortalılıkları başlatılacaktır

 

“Ayrıca, bu şekilde sigortalılıkları yeniden başlatılmış olanların sigortalılıklarının başlatılmasına ilişkin ziraat odası kaydının usulüne uygun olmadığının sonradan tespiti durumunda, kayıtlarının genel olarak usulüne uygun olmadığının Kurumumuzun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından tespit edilmesi kaydıyla, sigortalılıklarının yeniden başlatıldığı tarihte Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü kaydı bulunması halinde sigortalıklarının yeniden başlatılma işlemi geçerli sayılacaktır.”