Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

Finans dışı döviz açığı 158,3 milyar dolara yükseldi

          


Finans dışı firma net döviz pozisyonu kasım ayında 158,3 milyar dolar açık verdi. Pozisyonlardaki açık ekim ayına göre 2.7 milyar dolar arttı.

 

Finans dışı firma net döviz pozisyonu Kasım'da 158,3 milyar dolar  açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle  denildi:

 

"Kasım 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde  Ekim 2020  verilerine göre varlıklar 559 milyon dolar azalırken,  yükümlülükler 2.117 milyon dolar artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 158 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ekim 2020  dönemine göre 2 milyar 676 milyon dolar artmıştır.

 

Kasım 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde  bir önceki aya  göre yurt içi bankalardaki mevduat 1.610 milyon dolar azalırken,  ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları  sırasıyla 999 milyon dolar ve 192 milyon dolar artmış ve ve  sonuç olarak varlıklar 559 milyon dolar azalmıştır.

 

Yükümlülük dağılımında ise  bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan  nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 630 milyon dolar ve 1.499 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi  krediler 12 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak  yükümlülükler 2.117 milyon dolar artmıştır.

 

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında  Kasım 2020 döneminde  yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2020 dönemine göre 5  milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 625 milyon dolar  artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.094 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 393 milyon ABD  doları artmıştır.

 

Kasım 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 117.798 milyon ABD  doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 93.813 milyon dolar olarak  gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 23.985  milyon dolar olarak gerçekleşerek Ekim 2020 dönemine göre 1.850  milyon dolar azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam  yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir. "