Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

YENİ VERGİ VE YAPTIRIMLARA HAZIRLIKLI OLMA VAKTİ GELDİ!


Yıllık 639 milyar vergi gelirleri beklentisi ile yine tabana ve KOBİ’lere önemli vergi yükleri binecek gibi görünüyor. Ama bu kadar kamu açığı neden, nasıl oluştu sonucunu açıklayıp sorumluluk alan yok maalesef.

 

Gerçek ve tüzel kişilerin ( aslında küçük esnaf, Kobi, elinde alım satımını düşündüğü küçük değerleri olan hane halkı vb.) uygulanması düşünülen cezalara ve yaptırımlara karşı, bu günlerden hazırlıklı olmalarında yarar var. Çünkü henüz kanun çıkmadı ve torba yasa görüşmeleri devam ediyor.

 

KISACA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:

 

-Kira ödemelerinin bankaya yatırılması ve bu ödemelerden, ödeme anında tevkifat (kesinti) yapılması sonucu 40 milyar lira gelir bekleniyor. Daha önce konut kiralarında yapılmayan kesintinin yapılması öngörülüyor. Elden kira ödemelerinde kiracıya da ceza kesilecek, şayet kiracı elden ödeme yaptığını idareye bildirirse kiracı ceza almayacak.

 

-Hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespiti yapılacak olup, yıllık hasılat ile denkliğinin kontrolü yapılacak. Bu bağlamda, turizm mevsiminde olduğumuz bu aylarda, Konaklama hizmeti veren işletmelerin, günlük müşteri listelerini tutma konusunda titiz davranmalı, Kayıtlarla kazançlar arasında farklılık olmamasına dikkat edilmelidir.

 

-Başkasının banka hesaplarını kullananlara ve hesaplarını kullandıranlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi öngörülüyor. Daha öncen tek olarak uygulanan özel usulsüzlük cezaları artırımlı olarak düzenlenecek.( Kullanılacak banka hesaplarının yakınlarına ait olması bu durumu değiştirmeyecek)

 

-Yasal belgeler kanunu kapsamında olmayan bilgi fişlerinin verilmesi halinde (Perakende satışlarda vb.) kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezaları 2 kat birden uygulanacak.

 

-Kayıt dışı çalışanlara artırımlı vergi zıyaı cezası uygulanacak. Normalde vergi zıyaı cezası, zıyaa uğratılan verginin 1 katıdır, kaçakçılık fiillerinin varlığı halinde ise 3 katı uygulanıyor. Herhangi tespit veya şikâyetten önce kendiliğinden bildirilen vergilerde % 50 olarak uygulanıyor. Fakat kayıt dışı faaliyetlerde 1 katı özel usulsüzlük cezası yerine 1,5 katı olarak öngörülüyor.

 

-Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, işleme konu tutarın yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Asgari 25 bin lira olarak uygulanacak cezanın üst limiti de 20 milyon lira olacak.

-POS cihazını başka mükelleflere kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilmesi öneriliyor. Her bir tespit için bilanço esasında defter tutanlara 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere 19 bin 500 lira ceza kesilecek.

 

-Satıcının, alıcıya belge düzenlemediğinin alıcı tarafından idareye bildirilmesi durumunda, alıcı adına ceza kesilmeyecek, satıcıya ise verilecek özel usulsüzlük cezası üç kat uygulanacak.

 

-7 bin lirayı aşan ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğuna uyulmasını teşvik etmek amacıyla banka ve finans kurumlarını kullanmadan ödemeyi yapan mükellefin durumu idareye bildirmesi halinde ödemeyi yapan adına ceza kesilmemesine yönelik düzenleme de yer alıyor.

 

-Hazırlıkları yürütülen paketle Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının alt sınırının 5 yıla çıkarılması için de çalışma yapılıyor. Aynı konudaki etkin pişmanlığa ilişkin hükümlerin de kaldırılması planlanıyor.

 

-Ayrıca, Bakanlığın getirdiği bilgi verme yükümlülüğüne uymayan elektronik ticaret platformlarına kesilen cezalar ile ödeme kaydedici cihaz ve POS cihazlarına düzenlemelere aykırı davrananlara kesilecek özel usulsüzlük cezaları da artırılacak.

 

-Serbest meslek erbabı ile ticaret erbabının ayda 3, yılda da 12'den az olmamak üzere yapılacak yoklamalarla günlük hasılatları belirlenecek. Mükellef tarafından beyan edilen hasılat ile yoklamalarda belirlenen hasılat arasında belli bir oranda fark bulunması halinde, mükellef izaha davet edilecek. İzahın yeterli görülmemesi halinde yapılan tespitler, yıllık hasılatın hesaplanmasında dikkate alınacak.

 

- KDV’de kayıt dışılığın yaygın görüldüğü sektörlerde gelir ve kurumlar vergisine mahsuben tevkifat  (peşin kesinti) yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.