Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

...» SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır? (25.02.2021)

...» Vergi Dairesi/İTO/SGK`da Nace Kodu Değişikliği Nasıl Yapılır? (07.09.2020)

...» 'Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, otel işletmelerini de 'veri sorumlusu' haline getirdi' (06.02.2021)

...» Kredi kullanımında, öz kaynaklarının % 10’unu aşan kredilerde, Gider Kısıtlaması (06.02.2021)

...» Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı (06.02.2021)

...» Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabilmesi Yasağı Kalktı (06.02.2021)

...» Temmuz 2021'den İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs'lere Dahil Edilmiyor  (06.02.2021)

...» 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması (06.02.2021)