PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

SİRKÜLER

...» HRG.031--- YATIRIM TEŞVİK KARARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

...» HRG.029 -- YABANCI PARALARIN 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

...» HRG.028 -- SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

...» HRG.027 -- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

...» HRG.026 -- KDV, ÖTV VE DAMGA VERGİ ORANLARINDA İNDİRİM YAPILDI

...» HRG.025 -- İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLGİLİ SINIR 10.000 TL’YE İNDİRİLDİ

...» HRG.024 -- ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

...» HRG.023 -- 01.01.2017- 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ – YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

...» HRG.022 -- FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 55) YAYIMLANDI

...» HRG.021 -- MESLEK MENSUPLARINCA İHALE KONUSU İŞLER VE ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAAT İŞYERLERİ İÇİN YAPILACAK ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ SINIRI ARTTIRILDI

...» HRG.020 -- 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ

...» HRG.019 -- YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ

...» HRG.018 -- KDV, KURUMLAR, DAMGA HARÇLAR VE 6736 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» HRG.017 -- BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI ARTIRILDI

...» HRG.016 -- KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

...» HRG.015 -- VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

...» HRG.014 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI

...» HRG.013 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

...» HRG.012 -- PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİNDE ARTIŞ

...» HRG.011 -- REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI

...» HRG.010 -- 2017 YILINDA MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI AÇIKLANDI

...» HRG.009 --2017 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

...» HRG.008 --2017 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

...» HRG.007 -- 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

...» HRG.006 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI % 7,5 ORANINDA ARTTIRILDI

...» HRG.005 -- GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

...» HRG.004 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTTIRILDI

...» HRG.003 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI

...» HRG.002 -- 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

...» HRG.001 -- 2017 yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ücret Tarifesi

Sayfalar: 1