PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

SİRKÜLER

...»

...» HRG.031--- YATIRIM TEŞVİK KARARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

...» HRG.029 -- YABANCI PARALARIN 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

...» HRG.028 -- SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

...» HRG.027 -- KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

...» HRG.026 -- KDV, ÖTV VE DAMGA VERGİ ORANLARINDA İNDİRİM YAPILDI

...» HRG.025 -- İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLGİLİ SINIR 10.000 TL’YE İNDİRİLDİ

...» HRG.024 -- ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

...» HRG.023 -- 01.01.2017- 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURT İÇİ – YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

...» HRG.022 -- FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 55) YAYIMLANDI

...» HRG.021 -- MESLEK MENSUPLARINCA İHALE KONUSU İŞLER VE ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAAT İŞYERLERİ İÇİN YAPILACAK ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ SINIRI ARTTIRILDI

...» HRG.020 -- 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ

...» HRG.019 -- YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ

...» HRG.018 -- KDV, KURUMLAR, DAMGA HARÇLAR VE 6736 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

...» HRG.017 -- BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI ARTIRILDI

...» HRG.016 -- KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

...» HRG.015 -- VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

...» HRG.014 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI

...» HRG.013 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

...» HRG.012 -- PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİNDE ARTIŞ

...» HRG.011 -- REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI

...» HRG.010 -- 2017 YILINDA MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI AÇIKLANDI

...» HRG.009 --2017 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

...» HRG.008 --2017 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

...» HRG.007 -- 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

...» HRG.006 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI % 7,5 ORANINDA ARTTIRILDI

...» HRG.005 -- GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

...» HRG.004 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTTIRILDI

...» HRG.003 -- 2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI

...» HRG.002 -- 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

...» HRG.001 -- 2017 yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ücret Tarifesi

Sayfalar: 1