Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

...» Geriye yönelik teşvik düzeltme işlemleri sonlandırıldı Sirküler:- 10.05.2021/104

...» Mesleki faaliyetin yürütülebilmesi için zorunlu olan eğitimlere ve organizasyonlara katılım için ödenen ücretlerin gider kaydı Sirküler:- 10.05.2021/103

...» Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak ekleme işlemlerinde SGK işyeri bildirgesi elektronik olarak verilecektir Sirküler:- 10.05.2021/102

...» Şirketlerin SGK İşyeri Tescilinde Tescil Bilgileri MERSİS Sisteminden Alınacak Sirküler:- 07.05.2021/101

...» 2021/Mart Ayı Sigorta Primi KDV İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Ödenebilecek Sirküler:- 06.05.2021/100

...» 7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu Sirküler:- 03.05.2021/099

...» 7256 Sayılı Kanun'da Düzenlenen Destek Uygulamalarında Emanette Bulunan Paraların Mahsup İşlem Adımları Açıklandı Sirküler:- 02.05.2021/098

...» Evde Üretip İnternetten Satış Yapanlara İlişkin Esnaf Muaflığı ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatına İlişkin İndirimin Usul ve Esasları Belirlendi Sirküler:- 01.05.2021/097

...» Anayasa Mahkemesinin Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu'na İlişkin İptal Kararı Sirküler:- 01.05.2021/096

...» Uzaktan Kimlik Tespitinin Usul ve Esaslarına İlişkin MASAK Tebliği Yayımlandı Sirküler:- 01.05.2021/095

...» 30 Nisan 2021-31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Çekle Yapılacak Ödemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı Sirküler:- 01.05.2021/094

...» Otel, Tatil Köyü ve Benzeri Yerlerde 1 Haziran – 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Geceleme Hizmetleri İçin KDV Oranı %8’den %1’e İndirildi Sirküler:- 30.04.2021/093

...» Fatura Düzenleme Süresi ve Çek İbrazlarına İlişkin Yasa Düzenlemesi Yapıldı Sirküler:- 30.04.2021/092

...» İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı Sirküler:- 28.04.2021/090

...» Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı Sirküler:- 22.04.2021/085

...» Yapı Ruhsatı Başvurusunda Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılabilecektir Sirküler:- 21.04.2021/084

...» SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenlere Yeni İmkan Sağladı Sirküler:- 19.04.2021/083

...» SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler Yapıldı Sirküler:- 17.04.2021/082

...» Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasının Yasaklanmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı Sirküler:- 16.04.2021/081

...» Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı Sirküler:- 10.04.2021/079

...» Vergi İncelemeleri ile İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği Sirküler:- 10.04.2021/078

...» Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı Sirküler:- 10.04.2021/077

...» Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Sirküler:- 10.04.2021/076

...» e-Belgelere İlişkin Yapılan İptal, İhbar ve İhtarların GİB'e Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor Sirküler:- 25.04.2021/088

...» Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı Sirküler:- 22.04.2021/085

...» İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler:- 08.04.2021/074

...» Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Sirküler: - 07.04.2021/073

...» Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı Sirküler: - 05.04.2021/072

...» Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesabında Değişiklik Yapıldı Sirküler: - 01.04.2021/071

...» İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı Sirküler: - 25.03.2021/066

...» Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı Sirküler:-25.03.2021/065

...» İşyeri Kaydı Yoktur/Borcu Yoktur Belgesi e-Devletten Alınabilecektir- Sirküler:24.03.2021/064

...» Geriye Yönelik Teşvik Alacakları, Talebe Bağlı Olmaksızın Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek- Sirküler:19.03.2021/063

...» 01.10.2008 Tarihinden Sonra SGK'dan Aylık Alabilmek İçin İşten Ayrılmak ve Yazılı Talepte Bulunma Şartı Devam Ediyor- Sirküler:12.03.2021/061

...» Uzaktan Çalışmanın Usul ve Esasları Belli Oldu- Sirküler:10.03.2021/060

...» Bazı Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinin Kalktığına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlandı- Sirküler:10.03.2021/059

...» Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 17.05.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı- Sirküler:09.03.2021/058

...» 2021 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları - Sirküler:08.03.2021/057

...» Vergi Kanunları ile Belirlenen İstisna Miktarının Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Tebliğ ile Azaltılması Mülkiyet Hakkının İhlalidirı - Sirküler:08.03.2021/056

...» İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı-Sirküler:24.02.2021/055

...» Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı-Sirküler:24.02.2021/054

...» SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

...» Kısmı Tevkifat Uygulamasında Oran Ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı-Sirküler:17.02.2021/051

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı-Sirküler: 08.02.2021/044

...» 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Değişiklikleri-Sirküler: 08.02.2021/043

...» Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi- Sirküler: 04.02.2021/042

...» 7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- Sirküler: 03.02.2021/040

...» 1 Ocak 2021 / 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları - Sirküler: 30.01.2021/039

...» Cumhurbaşkanı Kararı ile Cep Telefonu Haberleşmesi ve İnternet Gibi Hizmetlere Uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5'den %10'a Arttırıldı - Sirküler: 30.01.2021/038

...» Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İndirimi - Sirküler: 30.01.2021/037

...» Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabilmesi Yasağı Kalktı - Sirküler: 30.01.2021/036

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

...» SGK Mevzuatında, Süresinde Yapılmamasına Karşılık Yasal Süresinde Yapılmış Kabul Edilen Durumlar - Sirküler: 30.01.2021/035

...» Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs'lere Dahil Edilmiyor - Sirküler: 26.01.2021/034

...» Faaliyetleri Tamamen ya da Geçici Olarak Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi - Sirküler: 25.01.2021/032

...» Bağ-Kur Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek - Sirküler:23.01.2021/031

...» Anayasa Mahkemesi,sahte fatura kullanımına ilişkin davada başka mahkemeler tarafından verilen kararların dikkate alınmamasının hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediğine karar verdi - Sirküler: 20.01.2021/030

...» 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması - Sirküler: 16.01.2021/029

...» 2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler - Sirküler: 15.01.2021/028

...» Temmuz-Aralık 2020 Dönemini Kapsayan GEKAP Beyannameleri 1 Şubat 2021 Tarihine Kadar Verilmelidir - Sirküler: 15.01.2021/027

...» 2021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı - Sirküler: 14.01.2021/025

...» 4447 Sayılı Kanun'un Geçici 24, 27 ve 28'inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı - Sirküler: 13.01.2021/024

...» 2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar - Sirküler: 12.01.2021/023

...» 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları - Sirküler: 12.01.2021/022

...» Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil - Sirküler: 12.01.2021/021

...» Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması - Sirküler: 06.01.2021/020

...» Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı - Sirküler: 06.01.2021/019

...» e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı - Sirküler: 05.01.2021/018

...» Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler 2021 Yılı İçin Arttırıldı - Sirküler: 04.01.2021/017

...» 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları - Sirküler: 04.01.2021/016

...» Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2021 Yılı İçin Arttırıldı - Sirküler: 04.01.2021/015

...» 2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler - Sirküler: 04.01.2021/014

...» Değerli Konut Vergisi Uygulaması, 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor - Sirküler: 04.01.2021/013

...» 2021 Yılı Damga Vergisi Tutarlar - Sirküler: 04.01.2021/012

...» 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları - Sirküler: 04.01.2021/011

...» 2021 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları - Sirküler: 03.01.2021/010

...» 2021 Yılı Harç Tutarları - Sirküler: 03.01.2021/009

...» Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi - Sirküler: 03.01.2021/008

...» 2021 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi - Sirküler: 03.01.2021/007

...» 2021 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi - Sirküler: 03.01.2021/006

...» Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi - Sirküler: 03.01.2021/005

...» 2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları - Sirküler: 03.01.2021/004

...» 7261 Sayılı Kanunla Geri Kazanım Katılım Payına Yönelik İdari Para Cezaları Uygulaması Değiştirildi - Sirküler :03.01.2021/003

...» 2021 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %18,25 Olarak Belirlendi Sirküler :03.01.2021/002

...» 2021 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri 03.01.2021/001

...» 2021 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

...» Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı- Sirküler: 28.12.2020/232

...» Ticaret Bakanlığı’nca Net Dönem Karının Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi - Sirküler: 01.011.2020/202

...» Dövizli Kredi Kullanan Firmaların Bildirim ve Bağımsız Denetimine İlişkin Ağ Adresi Kullanıma Açıldı - Sirküler: 27.04.2018/070

...» Dövizli Kredi Kullanan Firmaların Bildirim ve Bağımsız Denetimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı - Sirküler: 28.02.2018/046

...» Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapıldı - Sirküler: 07.02.2017/029

...» Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları İçin Bakanlık Temsilcisi Talebi Mersis Üzerinden Yapılabiliyor - Sirküler: 12.10.2020/194

...» Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (31.12.2020)

...» Fesih Yasağı Süresi 17.03.2021 Tarihine Uzatıldı (30.12.2020)

...» 2021 Yılından İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri (30.12.2020)

...» SGK Genel Yazı: Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları (30.12.2020)

...» SGK Genel Yazı: 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesi ile emeklilik uygulamalarında meydana gelen değişiklikler (30.12.2020)

...» 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (30.12.2020)

...» 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344) (30.12.2020)

...» 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343) (30.12.2020)

...» Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

...» Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlandı

...» Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı

...» Hazine Ve Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları, İl Özel İdareleri İle Belediyeler Ve Yikob’aait Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

...» Dikkat!!!! Bağ-Kur Prim Borcu Olanlar

...» 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi

...» Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği

...» 5510 Sayılı Kanun’un 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhyası İle İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı

...» BDDK'dan Kredi Notu Zorunluluğu: Toplam Kredisi 500 Milyon TL'yi Aşan Şirketler Kredi Notu Alacak

...» Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı

...» İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

...» Normalleşme Desteğinden Yararlanacak Sigortalıların Bildirimi

...» Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin.

...» 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni İstihdam Teşvikleri

...» Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı Başladı

...» Genel Sağlık Sigortası'nda Vatandaşlar Sadece Anaparayı Ödeyerek Geçmiş Borçlardan Kurtulabilecek

...» Mükelleflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Önergeler

...» Sahte Belge Riski Yüksek Olan Mükelleflerin Kayıtları Vergi Dairesince Terkin Edilecek

...» Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı

...» Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellenerek Yayınlandı

...» Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB'lerin Kuruma Gönderilme Süresi

...» Vergi-2020/110 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılarak Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması hakkında düzenleme yapıldı.

...» Vergi-2020/105 - Vergi Ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim Ve Yükleme Süreleri

...» Vergi-2020/098 - Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik 7244 Sayılı Kanun Yayımlandı

...» SGK-2020/082 - Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

...» Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)

...» Vergi-2020/080 - Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim Ve Ödeme Süreleri

...» SGK-2020/072 - 2020/Nisan, Mayıs Ve Haziran Ayında Ödenecek Sigorta Primleri 6’şar Ay Ertelendi

...» SGK-2020/071 - Corona Virüs Veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir

...» Vergi-2020/069 - Genç Girişimcilere Vergi Ve Sigorta Prim Teşviki

...» SGK-2020/068 - Özellikle İhalelerde, Sgk’dan Alınması Gerekli Borcu Yoktur Yazıları Ve İçerikleri Değişikliği Yayınlandı

...» SGK-2020/067 - İhalelere Girebilmek İçin Gerekli Olan Sgk Borcu Yoktur Yazılarının İçeriği Açıklandı

...» Vergi-2020/067 - Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

...» Vergi-2020/066 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı

...» Vergi-2020/065 Ötv İadelerinde Özel Teminat Sertifikası Uygulaması Getirildi

...» Vergi-2020/064 İstihkak Sahiplerine Yapılacak Ödemelerde Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunması Halinde Kesinti Yapılması Limiti 2.000 Tl’den 5.000 Tl’ye Çıkarıldı

...» Vergi-2020/063 - Bazı Teslimlere İlişkin Kısmi Tevkifat Oranları Yükseltildi

...» Vergi-2020/062 - 95 Ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzin İle Motorinin Ötv’si Arttırıldı

...» Vergi-2020/061 - Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında İlişkili Kişi Tanımı Değişirken Raporlama Konusunda Oecd Beps 13 Eylem Planı Dikkate Alındı

...» Vergi-2020/058 - Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul Ve Esasları Belirlendi

...» Vergi-2020/057 - Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelendi

...» Vergi-2020/055 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

...» Vergi-2020/053 - Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Özel Durumlar

...» Vergi-2020/052 - 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

...» Vergi-2020/050 - 2020 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları

...» Vergi-2020/048 - 2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

...» Vergi-2020/047 - Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2020’ye Kadar Yaptırılması Gerekiyor

...» Vergi-2020/045 -Motorin Ötv’si Arttırıldı

...» Vergi-2020/043 -Elazığ Ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması Bakımından 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

...» Vergi-2020/041 -Yabancı Paraların 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları

...» Vergi-2020/040 - 18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu

...» Vergi-2020/039 - 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri Ve Muhasebe Uygulamaları-2

...» Vergi-2020/038 - Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 Tl’ye Çıkarıldı

...» Vergi-2020/037 - 1003b Beyanname Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi

...» Vergi-2020/036 - Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere E-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi

...» Vergi-2020-014-Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı

...» Vergi-2020/13-2020 İade Konusu Yapılamayacak Kdv Tutarı İle İlgili Sınır Yeniden Belirlendi

...» 2020/012-2020-Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı

Sayfalar: 1