PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

SİRKÜLER

...» Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB'lerin Kuruma Gönderilme Süresi

...» Vergi-2020/110 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılarak Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması hakkında düzenleme yapıldı.

...» Vergi-2020/105 - Vergi Ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim Ve Yükleme Süreleri

...» Vergi-2020/098 - Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik 7244 Sayılı Kanun Yayımlandı

...» SGK-2020/082 - Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

...» Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)

...» Vergi-2020/080 - Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim Ve Ödeme Süreleri

...» SGK-2020/072 - 2020/Nisan, Mayıs Ve Haziran Ayında Ödenecek Sigorta Primleri 6’şar Ay Ertelendi

...» SGK-2020/071 - Corona Virüs Veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir

...» Vergi-2020/069 - Genç Girişimcilere Vergi Ve Sigorta Prim Teşviki

...» SGK-2020/068 - Özellikle İhalelerde, Sgk’dan Alınması Gerekli Borcu Yoktur Yazıları Ve İçerikleri Değişikliği Yayınlandı

...» SGK-2020/067 - İhalelere Girebilmek İçin Gerekli Olan Sgk Borcu Yoktur Yazılarının İçeriği Açıklandı

...» Vergi-2020/067 - Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

...» Vergi-2020/066 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı

...» Vergi-2020/065 Ötv İadelerinde Özel Teminat Sertifikası Uygulaması Getirildi

...» Vergi-2020/064 İstihkak Sahiplerine Yapılacak Ödemelerde Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunması Halinde Kesinti Yapılması Limiti 2.000 Tl’den 5.000 Tl’ye Çıkarıldı

...» Vergi-2020/063 - Bazı Teslimlere İlişkin Kısmi Tevkifat Oranları Yükseltildi

...» Vergi-2020/062 - 95 Ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzin İle Motorinin Ötv’si Arttırıldı

...» Vergi-2020/061 - Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında İlişkili Kişi Tanımı Değişirken Raporlama Konusunda Oecd Beps 13 Eylem Planı Dikkate Alındı

...» Vergi-2020/058 - Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul Ve Esasları Belirlendi

...» Vergi-2020/057 - Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelendi

...» Vergi-2020/055 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

...» Vergi-2020/053 - Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Özel Durumlar

...» Vergi-2020/052 - 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

...» Vergi-2020/050 - 2020 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları

...» Vergi-2020/048 - 2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

...» Vergi-2020/047 - Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2020’ye Kadar Yaptırılması Gerekiyor

...» Vergi-2020/045 -Motorin Ötv’si Arttırıldı

...» Vergi-2020/043 -Elazığ Ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması Bakımından 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

...» Vergi-2020/041 -Yabancı Paraların 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları

...» Vergi-2020/040 - 18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu

...» Vergi-2020/039 - 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri Ve Muhasebe Uygulamaları-2

...» Vergi-2020/038 - Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 Tl’ye Çıkarıldı

...» Vergi-2020/037 - 1003b Beyanname Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi

...» Vergi-2020/036 - Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere E-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi

...» Vergi-2020-014-Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı

...» Vergi-2020/13-2020 İade Konusu Yapılamayacak Kdv Tutarı İle İlgili Sınır Yeniden Belirlendi

...» Vergi-2020/012-2020-Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı

Sayfalar: 1