Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

...» BAZI VAKIF İŞYERLERİ 14.06.2024 TARİHİNDEN SONRA BAZI TEŞVİKLERDEN YARARLANAMAYACAKLARDIR.(30.06.2024)

...» YENİ VERGİ VE YAPTIRIMLARA HAZIRLIKLI OLMA VAKTİ GELDİ!(22.06.2024)

...» FİYAT DENGESİ VE ASİMETRİK BİLGİ.- Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale) (16.06.2024)

...» IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Herkes birbirini ihbar ediyor(10.06.2024)

...» Maliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacak: Yeni vergi düzenlemeleri yolda.(10.06.2024)

...» İHRACAT BEDELİNİN TCMB SATIŞI %40'DAN %30'A İNDİRİLDİ(10.06.2024)

...» 01 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Eski Yazar Kasalar Kullanılmayacak “Pos Uyumlu Yeni Nesil ÖKC’lerin (Yazar Kasa) Kullanılacak(04.06.2024)

...» Anonim ve Limited Şirketlerin 31.12.2026 Tarihine Kadar Asgari Sermaye Tutarını Artırmaları Gerekiyor(03.06.2024)

...» TURİZM AMAÇLI KONUT KİRALAMALARINDA YÜZ GÜN OLAYI.(01.06.2024)

...» BASINDAN YAZILAR. Konuta sınırsız satış vergisi geliyor(23.05.2024)

...» Bakan Şimşek'ten kira ve ücret gelirleri için beyanname vermeyen mükelleflere pişmanlık çağrısı(27.04.2024)

...» BENİM KAZANCIMDAN SANA NE? YAPAY ZEKÂ -Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale)(22.04.2024)

...» OCAK/2024 VERGİLENDİRME DÖNEMİ 1 NO.LU KDV BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ DUYURUSU(06.04.2024)

...» HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ (BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ) MÜKELLEFLERİNE ÖNEMLİ DUYURU(06.04.2024)

...» İÇ PİYASA SİNYALLERİ VE RASYONEL İŞLETME ORTAMI -Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale)(14.02.2024)

...» 19.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZ FAKİRLİĞİNE-Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale)(31.01.2024)

...» YATIRIMDAN KAÇAN ŞİRKETLER-Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale)(03.12.2023)

...» EKONOMİK BELİRLENİMCİLİK…-Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale) (17.11.2023)

...» İŞLETME ZOR DURUMLARINDA YETERLİ SEBEP VARSA...-Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale)(03.10.2023)

...» FİNANS VEYA FİNANSALLAŞMA FARKI--Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale)(07.08.2023)

...» AİLE ŞİRKET SAHİPLERİNİN, YÖNETİMSEL- VERİMSİZLİK SIKINTILARI.-Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale)(12.06.2023)

...» BİLANÇO AFLARININ, KOBİ FONLARINA ETKİLERİ.-Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale)(08.05.2023)

...» Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık ''Prim İndirimi'' Uygulamasına ait Genelge (21.04.2023)

...» Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Değiştirilmiştir.(21.04.2023)

...» Nakitleşmek ve Kar -Cengiz Hergünlü-(Mali Makale)(02.04.2023)

...» KOBİ FİNANSAL DAVRANIŞ YAKLAŞIMLARI-Cengiz HERGÜNLÜ (Mali Makale)(12.03.2023)

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (SIRA NO: ....)(31.03.2023)

...» 7438 Sayılı EYT Yasasına İlişkin Bazı Sorular ve Cevapları.(06.03.2023)

...» EYT Dosyası 2023 Yayınlandı(03.03.2023)

...» Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Duyuru.........(13.02.2023)

...» Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu(12.02.2023)

...» Yarın bilimsel olarak ne olacak?-Cengiz Hergünlü (Mali Makale)(04.02.2023)

...» Personele yapılan ücret ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı - Özelge(01.02.2023)

...» Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi için Tebliği 26.Ocak 2023 tarihinde Yayınlandı(27.01.2023)

...» DİKKAT:Bilanço ve Serbest Meslek Kazancına Tabi olanların da POS Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine ilişkin Tebliğ Taslağı yayınlandı.(25.01.2023)

...» Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Gelir/Aylık Alanların 2023/Ocak Artışları(19.01.2023)

...» 2023 Yılında Uygulanacak SGK.Parametreleri için tıklayınız>>>>>(23.12.2022)

...» Gelecek-gerçeklik-Cengiz Hergünlü (Mali Makale)(08.12.2022)

...» Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Açıklamaları(05.12.2022)

...» Kriz ve yaklaşımlar-Cengiz Hergünlü (Mali Makale)(08.11.2022)

...» Sigorta Priminden Kısmen İstisna Tutulan Ödemeler Nelerdir?(29.10.2022)

...» Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine ilişkin Karar(29.10.2022)

...» 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine ilişkin Karar Yayınlandı(26.10.2022)

...» Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Rehberi(28.09.2022)

...» Devlet önemlidir-Cengiz Hergünlü (Mali Makale)(26.09.2022)

...» Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/26)(23.09.2022)

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541)(23.09.2022)

...» Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Yeni Bir Karar Yayınlandı(07.09.2022)

...» Halk ekonomisi-Cengiz Hergünlü (Mali Makale)(26.08.2022)

...» Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(25.08.2022)

...» E-İhracat Desteklerini ilişkin Karar yayınlandı(25.08.2022)

...» İthalat Rejimi Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar(25.08.2022)

...» Turizm Sektöründe Çalışanlara Sağlanan Konut Tahsisinde Özellikli Durumlar.(07.08.2022)

...» Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(06.08.2022)

...» Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru(05.08.2022)

...» Risk ve Akıl./ Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(04.08.2022)

...» 2022 Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları Hakkında SGK.Tarafından Gönderilen Yazı.(03.08.2022)

...» Maliye İdarelerinden Gönderilen ''Ödeme Emrine''yapılan İtiraza Karşılık Anayasa Mahkemesinin Verdiği Karar.(03.08.2022)

...» Uzlaşma Komisyonlarının Yeniden Yetkilendirilmesinde yapılan değişiklikler ait Tebliğ. (25.07.2022)

...» Açık Fatura – Kapalı Fatura Uygulamada Geçerli Mi?(28.07.2022)

...» Yeni Varlık Barışı Yürürlüğe Girmiştir.(17.07.2022)

...» Değişmesi gereken ekonomik yaklaşımlar / Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(16.07.2022)

...» Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kredi Kullanımına İlişkin BDDK Kararı(27.06.2022)

...» 7409 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(21.06.2022)

...» Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik(21.06.2022)

...» Konkordato Gider Avansı Tarifesi(21.06.2022)

...» E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Defter'e Geçiş Takvimi(08.06.2022)

...» Rantın Ve Finansın, Üretime Üstünlüğünün Yarattığı Sıkıntılar / Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(06.06.2022)

...» Mükellefler,Taşınır ve Taşınmazlar ile Mal ve Hizmetlerin Alınması,Satılması ile Kiralanmasının,İnternet Ortamında Yayımladıkları İlanlarını Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirecekler.(VUK.538 nolu tebliği)(04.06.2022)

...» KOBİ'lere İhracat Fırsatı (02.06.2022)(03.06.2022)

...» Firma Enflasyonu ve Başa Baş Noktası. / Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(01.06.2022)

...» Artık, Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirmeden, Pay Sahipliğinden Doğan Haklar Kullanılamayacak.(12.05.2022)

...» Ekolojik ekonomi, doğaya dönüşı/ Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(10.05.2022)

...» Bazı Kobi’lerde Sürdürebilirlik Anlayışı / Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(29.04.2022)

...» Finansallaşan, üretken şirketlerin kriz halleri / Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(15.04.2022)

...» Belirsiz Enflasyon ve Teknoloji Yatırımları Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(01.04.2022)

...» İşletme finansı ve kamu verileri Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(01.02.2022)

...» Kuru fasulyede sebep-sonuç ilişkisi Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı) (10.01.2022)

...» Bilimli yönetim / Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(16.12.2021)

...» İşletme Yönetiminde Sanat, Bilim ve İnsancıl Yaklaşımlar)/ Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(06.12.2021)

...» KUR ARTIŞ RİSKİNDE GÖRÜNEN KÖY. /Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(29.11.2021)

...» Finansal gelişmeler ve uyum göstergesi / Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(03.11.2021)

...» İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı duyarlılığı yüksek olan gelişen ülkelerin borçlanma maliyetleri artıyor. (16.05.2021)

...» DÖNGÜSEL EKONOMİ VE SÜRÜDÜRLEBİLİRLİĞİN AZ GELİŞMİŞLİĞE OLUMSUZ KATKISI / Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(11.05.2021)

...» Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup(07.05.2021)

...» KOSGEB’den bazı sektörlere salgın döneminde faizsiz kredi(05.05.2021)

...» Katlanmak zorunda mıyız?. - (Makale) / Cengiz HERGÜNLÜ(03.05.2021)

...» SÜRDÜREBİLİRLİK RAPORLARININ AHLAKİ BOYUTU./Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(20.04.2021)

...» SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenlere Yeni İmkan Sağlandı (19.04.2021)

...» SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler Yapıldı(18.04.2021)

...» MUHASEBE VERİLERİNDEN BÜYÜK (BİG DATA) VERİYE /Cengiz HERGÜNLÜ (Mali yazı)(12.04.2021)

...» Kurumlar vergisi arttı(08.04.2021)

...» AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI(05.04.2021)

...» Dünyanın reformist ve akılcı ekonomisi (Makale) / Cengiz HERGÜNLÜ(05.04.2021)

...» SERMAYEDEN ÖZ SERMAYEYE GEÇİŞ (Makale) Cengiz HERGÜNLÜ(28.03.2021)

...» Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil Ökc Kullanılması (24.03.2021)

...» 16.03.2021 tarih ve 179278 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesinde bir değişiklik yapılmıştır.(23.03.2021)

...» Devlet başarısızlığının rekabete etkisi (Makale )/ Cengiz HERGÜNLÜ(21.03.2021)

...» “Sermaye Hareketleri Genelge” Değişiklikleri (20.03.2021)

...» Geriye Yönelik Teşvik Alacakları, Talebe Bağlı Olmaksızın Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek(19.03.2021)

...» Halk Bankası kaynaklarından Esnafa kullandırılan kredilere 6 ay erteleme kararı (19.03.2021)

...» Dünyanın faizi en yüksek 7’nci ülkesi olduk!(18.03.2021)

...» Uzaktan Çalışma Usul ve Esasları(17.03.2021)

...» Finansal ve insan merkezli raporlama (Makale) / Cengiz HERGÜNLÜ(15.03.2021)

...» Gelir vergisinden den muaf tutulacak 850 bin esnaf,gelir vergisi beyannamelerini geçen ay verdi ve vergilerinin yarısını ödedi.(13.03.2021)

...» 01/10/2008 Tarihinden Sonra SGK’dan Aylık Alabilmek İçin İşten Ayrılmak ve Yazılı Talepte Bulunma Şartı Devam Ediyor(12.03.2021)

...» Uzaktan çalışma ilişkisi yazılı onay ve sözleşmeye dayalı olmak zorunda(10.03.2021)

...» PLANLAMA VE RİSK AYRIŞIMI (Makale) / Cengiz HERGÜNLÜ(09.03.2021)

...» Yaşlılık Aylığına, Çalışılan İşten Ayrıldıktan Sonraki Aybaşından İtibaren Hak Kazanılır Hükmünün Anayasa’ya Aykırılık Nedeniyle İptali(07.03.2021)

...» Finansal Kiralama,Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişikli Yapılmasına Dair Kanun(07.03.2021)

...» BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR(06.03.2021)

...» 2020 yılına ait Tarımsal Destekleme Tutarları Degişti.(05.03.2021)

...» Ziraat Bankası 31/12/2020 tarihi itibarıyla kredi borcunu ödememiş ve takibe düşmüş müşterilerine Faiz indiriminde kolaylık sağlıyor.(03.03.2021)

...» Finansal araçlar ve kriz yaratan nakit (Makale) / Cengiz HERGÜNLÜ(02.03.2021)

...» Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’De Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/3)(01.03.2021)

...» Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(27.02.2021)

...» Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)(25.02.2021)

...» Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İller Ve İlave 6 Puanlık Teşvik Süresi 31/12/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı(24.02.2021)

...» Kredi tutarı 15 milyon doları aşan firmaların bağımsız denetim şartı kaldırıldı(24.02.2021)

...» 7.000 TL’yi Aşan Tutardaki Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Kısım Kısım Ödemeleri De Kapsamaktadır (23.02.2021)

...» Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun ''Kıymetli maden ve taşlar'' bölümü değiştirildi.(21.02.2021)

...» Turizm Tesislerinin Tek Bağimsiz Bölümden Olması Şartı Değişti(20.02.2021)

...» Şirket Kuruluş Sözleşmeleri, Sicili Müdürlüklerine Gitmeden Elektronik Olarak İmzalanabilecek(20.02.2021)

...» FİNANSAL İŞLEMLER ve KOBİLERDE GÖRÜNEN NAKİT (Makale)/Cengiz HERGÜNLÜ(19.02.2021)

...» Yiyecek ve İçecek Hizmeti Veren İşletmelere Covit 19 Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği(17.02.2021)

...» Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Yeni Hibe Desteleri.(16.02.2021)

...» Ocak ayında faiz gideri 12.7 milyar TL’den 21.9 milyar TL’ye çıktı!/Mustafa Çakır/Cumhuriyet(16.02.2021)

...» 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödenekleri Belirlendi(15.02.2021)

...» 2020 cari işlemler açığı; 36,7 milyar dolar/Reel Piyasalar(12.02.2021)

...» Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere düzenleme geliyor(11.02.2021)

...» Turizmde tehditler ve fırsatlar neler olacak?(11.02.2021)

...» Değerli Konut Vergisi'nde beyan dönemi başladı! Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte detaylar...(11.02.2021)

...» Pandemide milyonerlerin bankalardaki parası 410 milyar lira arttı(11.02.2021)

...» Dolar analizi! Dolarda kimler kazandı kimler kaybetti(10.02.2021)

...» Amaç, öngörü ve yönetişimin bileşeni (Makale) Cengiz HERGÜNLÜ(10.02.2021)

...» Elektronik Olarak Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Ortamında düzenlenene belgeler Hk.Anayasa Mah.Kararı(10.02.2021)

...» E-Belge Uygulamalarına İlişkin Yapılan Değişiklikler(09.02.2021)

...» Youtuber'lara geriye dönük vergi şoku(09.02.2021)

...» Özel sektör kredileri çevirmekte zorlanıyor(07.02.2021)

...» Hizmet sektöründe likiditesi yetersiz firma sayısı arttı(07.02.2021)

...» Risk süreçlerini sıfırdan ele alma zorunluluğu (Makale) Cengiz HERGÜNLÜ(06.02.2021)

...» Katma Değer Vergisinde Yapılan Değişiklikler(06.02.2021)

...» Yiyecek ve içecek sektörüne koronavirüs salgını dolayısıyla verilecek “ciro kaybı desteği” (06.02.2021)

...» Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlar da Vergi kesintisi % 5 oldu(04.02.2021)

...» Kredi kullanımında, öz kaynaklarının % 10’unu aşan kredilerde, Gider Kısıtlaması (04.02.2021)

...» Esnaf ve Sanatkârlara,Halk Bankası tarafından kullandırılan Düşük Faizli Kredi Borçları Ertelendi(04.02.2021)

...» 'Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, otel işletmelerini de 'veri sorumlusu' haline getirdi'(03.02.2021)

...» Finans dışı döviz açığı 158,3 milyar dolara yükseldi(03.02.2021)

...» Diş Fırçası İthalatında Koruma Önlemi Uygulaması Konuldu(02.02.2021)

...» Elektrikli Araçlarda ÖTV.tutarı artırıldı.(02.02.2021)

...» (Covid 19) salgını nedeniyle Dahilde işleme izin belgelerine ilişkin ek süre(01.02.2021)

...» Türkiye'de İş Hayatında Dürüstlükten-Denetime Basit Süreç Yaklaşımı!!(Makale) Cengiz HERGÜNLÜ.(31.01.2021)

...» UR-GE Kapsamındaki Firmalara, Sanal Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Kapsamında 500 Bin Dolar Destek.(30.01.2021)

...» PANDEMİ DÖNEMİNDE YATIRIMCILAR, YATIRIMDAN VAZGEÇMEDİ.(29.01.2021)

...» Yeni teknolojide aynı yollardan mı yürüyoruz?/(Makale) Cengiz HERGÜNLÜ.(24.01.2021)

...» e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenmesine İlişkin GİB Duyurusu(23.01.2021)

...» SGK Genelgesi 2021/1 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar(07.01.2021)

...» SGK'dan Krediyle Emeklilik İmkânı(05.01.2021)

...» DÜŞÜK ÜCRET NEYİN GÖSTERGESİ? (Makale)(05.01.2021)

...» Hedef tutmadı-2020'de enflasyon yüzde 14,6 oldu(04.01.2021)

...» Halkbank'tan Esnaf Ve Sanatkarlara Yüzde Elli İle Yüzde Yüz Arası Faiz İndirimli Kredi(02.01.2021)

...» 2021 ASGARİ ÜCRET PARAMETRELERİ(02.01.2021)

...» KORONA SALGINININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ(29.12.2020)

...» POS cihazıyla yapılan dolandırıcılıktan banka sorumlu tutuldu(28.12.2020)

...» Esnafa destek başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? Kimler başvurabilecek(24.12.2020)

...» Talebi arttı, Tarım Bakanlığı’ndan yatırım tavsiyesi geldi(19.12.2020)

...» Yönlü krizler/Cengiz Hergünlü(18.12.2020)

...» 'Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur'(13.12.2020)

...» Hazine’ye kötü haber! Merkez’in kârında sert düşüş/Emre Deveci/Sözcü(11.12.2020)

...» Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs açıkladı, Türk lirası Yüksek faizlere neden olabilir.(10.12.2020)

...» Resmi Gazete’de yayımlandı: Tarım Bakanlığı’ndan 4 alanda yatırım desteği(09.12.2020)

...» Finans dışı firma net döviz pozisyonu eylülde 162,3 milyar dolar açık verdi.(07.12.2020)

...» İhtiyaç sermayesinin etkin kullanımı /Cengiz HERGÜNLÜ(06.12.2020)

...» Kamu bankalarından yeni Mikro İşletmeler Destek Paketi(05.12.2020)

...» Devletsel ekonomi /Cengiz HERGÜNLÜ(30.11.2020)

...» Yabancılardan tatlı kazanç! Yüksek kurdan dolar satıp bankalara TL verdiler.(27.11.2020)

...» Ekonominin reçetesi /Cengiz HERGÜNLÜ(23.11.2020)

...» Bulaşıcı krizler /Cengiz HERGÜNLÜ(26.10.2020)

...» Bizim ekonomi /Cengiz HERGÜNLÜ(18.10.2020)

...» Girişimcinin ekonomisi /Cengiz HERGÜNLÜ(14.10.2020)

...» Üretim ve yönetim becerileri ile ekonomik kalkınma /Cengiz HERGÜNLÜ(14.09.2020)

...» Serbest ekonomi ama ne kadar serbest? /Cengiz HERGÜNLÜ(07.09.2020)

...» Kalkınmacı gelenek ekonomisi /Cengiz HERGÜNLÜ(10.08.2020)

...» Yüksek teknoloji ve çevresel sürdürülebilirlik /Cengiz HERGÜNLÜ(15.07.2020)

...» Türkiye, zenginlerin yurt dışındaki 500 milyar doları için harekete geçti (Basından yazılar)(13.09.2020)

...» KRİZLERDE NAKDİN ALTERNATİFİ YOK./Cengiz HERGÜNLÜ(07.06.2020)

...» Kurumsal ve sosyal KOBİ /Cengiz HERGÜNLÜ(30.05.2020)

...» Krizin ekonomik veriler üzerindeki etkileri /Cengiz HERGÜNLÜ(17.05.2020)

...» Kriz, kâr, süreklilik /Cengiz HERGÜNLÜ(10.05.2020)

...» COVİD – 19 PANDEMİ SÜRE CİNDE KOBİLERE VERİLEN BANK A VE KOSGEB DESTEKLERİ (Basından Yazılar)(05.05.2020)

...» Yine olacak.../Cengiz HERGÜNLÜ(03.05.2020)

...» Çevre, maliyet ve kriz (Makale)(28.04.2020)

...» Son Dakika Haberi: Kültür Ve Turizm Bakanı Hürriyet'e Açıkladı: İşte 2020 Model Tatil (Basından Yazı(25.04.2020)

...» İşletmeler ve alışılmadık bir ekonomik kriz (Makale)(20.04.2020)

...» Vergi Mükellefleri İçin2020 Nisan Ayı Takvimi Ve Erteleme Tablosu(08.04.2020)

...» KOBİ’ler nereye? (makale)(05.04.2020)

...» Sağlık salgını ve işletme sürekliliği (makale)(28.03.2020)

...» Beklenmeyen giderler (makale)(23.03.2020)

...» Korona virüsü ve işletme sermayesi yönetimi (makale)(16.03.2020)

...» Nakit bütçesi ve yatırım kararları (makale)(08.03.2020)

...» Yarın ne görünecek? (makale)(01.03.2020)

...» Türk İşletmeleri’nin iki sıfır mağlubiyeti (makale)(26.02.2020)

...» Türkiye’de yatırımlar (makale)(26.01.2020)

...» İşletmeler ve kurumsal yapıları (makale)(09.02.2020)

...» Ticaret Bakanlığı Bazı Gümrük İşlemlerini Elektronik Ortama Aktardı.(01.04.2020)

...» Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılacak?(22.03.2020)

...» BDDK: Kredi limiti olan firmaların talepleri hızlıca karşılanmalı(21.03.2020)

...» Koronavirüs Kapsamında İşverenin Alması Gereken Önlemler(20.03.2020)

...» Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu (14.03.2020)

...» Pansiyonlar Hakkında Bilgi(05.03.2020)

...» İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(25.01.2020)

...» Risk’in (Kriz) teşhis ve onarımı (makale)(19.01.2020)

...» Ülke Ekonomik Göstergeleri Ve İşletme Riskleri.(makale)(15.12.2019)

...» Değere dayalı yönetim anlayışı (makale)(05.01.2020)

...» Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ve finansal sorunları (makale)(30.12.2019)

...» İşletmelerde Kurumsal Yönetim İle Sosyal Sorumluluk Bağlantısı (makale)(22.12.2019)

...» Kurumsal Yönetim Ve Vergiden Kaçınma İlişkisi (makale)(08.12.2019)

...» Şirketlerde Paranın (Nakit) Yönetimi.(makale)(27.11.2019)

...» Ticari mesajlarda yeni dönem(04.01.2020)

...» Vergisel Alanda 2020 Yılında Getirilen Yenilikler(19.12.2019)

...» E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 2020 Yılında Uyulması Gereken Esaslar(14.12.2019)

...» Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi Ve Değerli Konut Vergisi İhdas Edildi(13.12.2019)

...» Kırsal Kalkınmada 84 Proje İçin 113 Milyon Lira Destek(07.12.2019)

...» Yapılandırma Borcunu Ödeyemeyenler İçin Yeni Paket Geliyor(03.12.2019)

...» Gelir İdaresinden sektörlere kayıt dışı takibi(01.12.2019)

...» Kosgeb'den Kredi Faiz Oranlarında İndirim(24.11.2019)

...» SU ÜRÜNLERİ DESTEKLERİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 23 ARALIK(22.11.2019)

...» Turizm Payı Beyannamesinde Yol Haritası (18.11.2019)

...» Ara tatil turizmciyi memnun etti(16.11.2019)

...» MENKUL KIYMETLER BORSASI, DAYANAK VARLIKLAR VE KOBİ İLİŞKİSİ.(16.11.2019)

...» Çalışan Anneye Ayda 1300 TL Destek(14.11.2019)

...» TURİZM PAYI BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (14.11.2019)

...» RAPORLU İKEN TATİL FOTOSUNU INSTAGRAM’DA PAYLAŞTI İŞİNDEN OLDU.(09.11.2019)

...» DİKKAT!! ESNAFLAR; AHİLİK SANDIĞI İÇİN 2020 YILINDA PRİM YATIRMAYA BAŞLAYACAK. (06.11.2019)

...» SGK, ÜCRETİ YÜZDE 20'DEN FAZLA AZALAN SİGORTALILARI SMS İLE UYARIYOR.(05.11.2019)

...» Turizm Payı beyannamesi ve ödemesi(29.10.2019)

...» Türkiye Bankalar Birliğinden kredi borcu olan şirketlere yapılandırma müjdesi(14.10.2019)

...» BANKALARA KREDİ BORCU OLAN FİRMALARIN DÜŞÜK FAİZLİ YAPILANDIRMALARINA İLİŞKİN UYGULAMA YAYINLANDI(22.10.2019)

...» MAL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR(22.10.2019)

...» KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN, GÜVEN SAYILARDAN ÖNCE GELİR(29.10.2019)

...» İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİM RİSKİ(23.10.2019)

...» ENFLASYONUN İŞLETMELERDE FİNANSAL KARARLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ(07.10.2019)

...» PARA, ENFLASYON, FAİZ SARMALI VE İŞLETMELER.(12.10.2019)

...» İŞLETMELERDE RİSK TABANLI YÖNETİM(03.10.2019)

...» Devri yapılan ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyecek.(02.10.2019)

...» 10 Veya Daha Fazla Personel Çalıştıran İşletmeler Stajyer Çalıştırmak Zorundadır(01.10.2019)

...» 1 Yılı Dolmadan İşten Ayrılan Çalışanlar Da Tazminat Alabilir(30.09.2019)

...» EYT'de 3 Farklı Teklif Öne Çıktı!(29.09.2019)

...» Kısmi Süreli Çalışanlar, Eksik Günlere Ait GSS Primlerini Ödemek Zorundadır(19.09.2019)

...» SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR(19.09.2019)

...» 30 ağustos zafer bayramı kutlaması(30.08.2019)

...» TURİZM İŞLETMELERİNDE YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI KOLAYLIĞI SAĞLANDI(08.05.2019)

...» TURİZM İŞLETMELERİNDE YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI 1(03.05.2019)

...» CENGİZ HERGÜNLÜ- İşletmelerde etkinlik ölçümü ve kayıt dışılık!!(22.01.2018)

...» CENGİZ HERGÜNLÜ- Girişimcilik ve sonrası(09.01.2018)

...» CENGİZ HERGÜNLÜ-İktisadi büyümenin anlamı(01.01.2018)

...» CENGİZ HERGÜNLÜ:İşletmeler de yüksek kur ve yerine koyma maliyeti(17.12.2017)

...» CENGİZ HERGÜNLÜ: Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeleri bekleyen büyük tehlike...(17.12.2017)

...» CENGİZ HERGÜNLÜ:Teknoloji Yatırımı ve Finans Temini(06.12.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: İşletme sahipleri; kontrol etmeye ve edilmeye hazır mısınız?(04.09.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİ’LERDE FİNANSAL RİSKLER VE TEDBİRLERİ(11.07.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: DÖVİZ ARTIŞI VE İŞLETMELER AÇISINDAN RİSK YÖNETİMİ(14.06.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİLER'DE ARTIK SÜREÇ YÖNETİMİNİ UYGULAMALADIR.Çünkü:(22.05.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KURUMSAL YAPILAR VE KOBİ GERÇEĞİ.(09.05.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: Finansalları Ve Nakit Akışlarınızı Nasıl Yönetirsiniz-2(10.04.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: Finansalları Ve Nakit Akışlarınızı Nasıl Yönetirsiniz-1 (31.03.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: işletmelere 200 Milyon TL’ye kadar KGF Teminatı(24.03.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: BİLGİ VE REKABET(08.03.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KENDİ KÜRESELLEŞMENİ YARAT(26.02.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR!(14.02.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİ ve Bilgi(01.02.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİ’ lerde yönetim ve İç kontrol ilişkisi(09.01.2017)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİ’LER VE FİNANSAL OKURYAZARLIK(29.12.2016)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİ’ KUR RİSKİNİN YÖNETİLMESİ(26.12.2016)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİ’ ler de servet ve şirket yönetimi (08.12.2016)

...» Cengiz HERGÜNLÜ:KOBİ,TOPLUM VE AHLAK(16.11.2016)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: GELECEĞİ PLANLAMAK.(08.11.2016)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: NEDEN KOBİ ?(27.10.2016)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİLERDE İŞLETME TÜRÜ(17.10.2016)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: KOBİ' lerde Kalite(05.10.2016)

...» Cengiz HERGÜNLÜ: İŞLETME KURMANIN BİLİNCİ(25.09.2016)

...» Sirkü:071--TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI(21.09.2016)

...» Sirkü:070--KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İLE ÖZEL TÜKETİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI(19.08.2016)

...» Sirkü:069--6736 SAYILI KAN.KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLIŞKIN TEBLİĞ(29.08.2016)

...» Sirkü:068--BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNU TEBLİĞİ (SERİNO:1)(24.08.2016)

...» Sirkü:067--BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN(19.08.2016)

...» Sirkü:066--4.07.2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV.TUT.(12.07.2016)

...» Sirkü:065--FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE FAALİYET YÖNETMELİĞİ(13.06.2016)

...» Sirkü:064-- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA 2008/1 NOLU TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK(13.06.2016)

...» Sirkü:063--2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR(13.06.2016)

...» Sirkü:062--VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR(13.06.2016)

...» Sirkü:061--KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ SERİ NO:6(13.06.2016)

...» Sirkü:060--SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK(13.06.2016)

...» Sirkü:059--TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ TEBLİĞİ(13.06.2016)

...» Sirkü:058--ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTEDE EĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ NO:1(13.06.2016)

...» Sirkü:057--KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI (13.06.2016)

...» Sirkü:056--292 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI (13.06.2016)

...» Sirkü:055--YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK(13.06.2016)

...» Sirkü:054--3218 SAY.SERBEST BÖLGELER TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ (SERİ NO:3)(26.04.2016)

...» Sirkü:053--291 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI (26.04.2016)

...» Sirkü:052--SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM UYGULAMASINDA DİKKATE ALINACAK FAİZ ORANI (26.04.2016)

...» Sirkü:051--MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) YAYIMLANDI(11.04.2016)

...» Sirkü:050---BAZI ALACAKLARIN (6552)YENİDEN YAPILANDIRILMASI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) (11.04.2016)

...» Sirkü:049--14 SERİ NO.LU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI(07.04.2016)

...» Sirkü:048--GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI(01.04.2016)

...» Sirkü:047--ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI 1 NİSAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLIYOR(01.04.2016)

...» Sirkü:046---GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERİLME SÜRESİ UZATILDI(23.03.2016)

...» Sirkü:045--BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR DEĞİŞİKLİĞİ(22.03.2016)

...» AR-GE Projelerinde Çalışanların SGK İşlemlerinde Bu Hususlara Dikkat (18.03.2016)

...» Artık Hiç Bir Mükellef Sahte Fatura Düzenledin veya Kullandın Diye Kolayca Suçlanamayacak (15.03.2016)

...» Sirkü:044---6676 NOLU ARGE FAALİYETLERİ DESTEĞİ İLE BAZI KANUN VE HÜKÜMLERİ DEĞİŞİKLİKLİĞİ(08.03.2016)

...» Sirkü:043--1 NOLU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TEBLİĞİ (SERİ NO 9)(00.00.0000)

...» Sirkü:042--13 SERİ NO’LU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI(00.00.0000)

...» Sirkü:041--470 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI(00.00.0000)

...» Sirkü:040--469 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI (00.00.0000)

...» Sirkü:039--TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA KANUNU 2006-32/32 NO LU DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ(00.00.0000)

...» Sirkü:038---6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (00.00.0000)

...» Sirkü:037--KATMA DEĞER VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:5) (00.00.0000)

...» Sirkü:036--YABANCI PARALARIN 31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI(00.00.0000)

...» Sirkü:035---MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI (00.00.0000)

...» Sirkü:034--99 SIRA NO’LU GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANDI (00.00.0000)

...» Sirkü:033-- 01.01.2016-31.03./30.06.2016 GEÇERLİ YURT DIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH(00.00.0000)

...» Sirkü:032--YÖNETİM KURULU İLE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ(00.00.0000)

...» Sirkü:031--BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI ARTIRILDI (00.00.0000)

...» Sirkü:030--TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI(00.00.0000)

...» Sirkü:029--TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA KANUNUNA AİT TEBLİĞ 32/34’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI(00.00.0000)

...» Sirkü:028--VUK.456 NOLU TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 467 NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI(00.00.0000)

...» Sirkü:027--VUK.426 NOLU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 466 NOLU TEBLİĞ(00.00.0000)

...» Sirkü:026--VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 465) YAYIMLANDI (00.00.0000)

...» Sirkü:025--VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 463) YAYIMLANDI(00.00.0000)

...» Sirkü:024--VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 462) YAYIMLANDI(00.00.0000)

...» Sirkü:023---454 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 461 SIRA NO.LU TEBLİĞ (00.00.0000)

...» Sirkü:022--VUK.333 NOLU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 458 NOLU TEBLİĞ (00.00.0000)

...» Sirkü:021--TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ(00.00.0000)

...» Sirküler:20160020---VUK.TEBLİĞİ (SIRA NO:456)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 467) (00.00.0000)

...» Sirkü:019--VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 465) YAYIMLANDI(00.00.0000)

...» Sirkü:018--VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 463) YAYIMLANDI (00.00.0000)

...» Sirkü:017--ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI (00.00.0000)

...» Sirkü:016--KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI(00.00.0000)

...» Sirkü:015--2016 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI BELLİ OLDU(00.00.0000)

...» Sirkü:014--2016 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI(00.00.0000)

...» Sirkü:013--ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ(00.00.0000)

...» Sirkü:012--YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI HAKKINDA TEBLİĞ (00.00.0000)

...» Sirkü:011--VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR (00.00.0000)

...» Sirkü:010--2016 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI(00.00.0000)

...» Sirkü:009--2016 YILI MOBİL TELEFON ABONELİK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ (00.00.0000)

...» Sirkü:008--2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR(00.00.0000)

...» Sirkü:007--4 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ(00.00.0000)

...» Sirkü:006--2016 YILI HARÇ TUTARLARI ÖZET : (00.00.0000)

...» Sirkü:005-- GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI (00.00.0000)

...» Sirkü:004--2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR(00.00.0000)

...» Sirkü:003--DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ(00.00.0000)

...» Sirkü:002--2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI(00.00.0000)

...» Sirkü:001--2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI(00.00.0000)

...» Şirketlerde İç Kontrollerin Önemi ve İşlevleri Nedir?(22.02.2016)

...» İÇ DENETİM HAKKINDA FARKINDALIK NASIL YARATILIR.?(30.01.2016)

...» 2016'da ÖDENECEK VERGİLER (06.01.2016)

...» ÖZELGE:ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN FAİZ (03.01.2016)

...» YIL SONU YAKLAŞIRKEN UYARILAR-KDV(03.01.2016)

...» Bizden bir makale: KOBİ’LERDE FİNANSMAN VE MALİ GELECEĞİN RAPORLANMASI(03.01.2016)

...» Dikkat ! Süre Daraldı. 01.Ocak.2016 Tarihinde Elektronik Vergi Uygulamalarında son günlere kalmayın.(03.12.2015)

...» STRATEJİK PLANLAMA(06.10.2015)

...» ŞEFFAFLAŞMAK İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM(28.09.2015)

...» Kriz Yönetimi ve Çözümünde Proaktif Yaklaşım(22.09.2015)

...» KATMA DEGER VERGISI SIRKÜLERI/60 (Açıklamaların İş Gücü Hizmetinde Tevkifat uygulaması Bölümü) (21.07.2015)

...» Yeni Şirket Kuracaklar,Sermaye Arttıracak Olanlar Dikkat(03.06.2015)

...» AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DİĞER TEŞVİKLER(27.05.2015)

...» AR-GE İNDİRİMİ(27.05.2015)

...» YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI (27.05.2015)

...» 1 Mayıs 2015 Tarihinden İtibaren Asgari Geçim İndirimi Hesaplamaları Değişti!(20.05.2015)

...» E-Defter oluşturulması ve imzalanma süresi 29 mayıs 2015 cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır(02.05.2015)

...» Devlet hastanelerine borcu olana af geldi(02.05.2015)

...» Kurumlar Vergisi Beyannamesi Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Konular(13.04.2015)

...» geçmişe yönelik elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen kesilen cezalar(13.04.2015)

...» Kurumlar Vergisi Mükellefleri 30/Nisan/2015 Tarihine Kadar Kesin Mizan Bildiriminde Bulunacaklar(13.04.2015)

...» 6637 Sayılı Yasa ile Kurumlar vergisi Vergi Usul kanunu Kdv.ve ÖTV.de yapılan Değişiklikler(13.04.2015)

...» KOBİ’ lerimiz.(24.03.2015)

...» Yıllık Faaliyet Raporu için Son Gün 28.02.2014(28.02.2015)

...» Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Düşürüldü(28.02.2015)

...» Gelir İdaresi Başkanlığının E-Defter Uygulaması Hakkında Duyurusu(28.02.2015)

...» Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.(19.01.2015)

...» KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER (08.01.2015)

...» 6552 SK.Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Duyuru(29.12.2014)

...» İşletme Bütçeleri(18.12.2014)

...» Yasal Defterler, Bu Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdik Zamanları(16.12.2014)

...» 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI(12.12.2014)

...» 2015 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri(11.12.2014)

...» E-DEFTER İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR(13.12.2014)

...» Gelir İdaresi Başkanlığının E-Defter Uygulaması Hakkında Duyurusu(09.12.2014)

...» Kıymetli Taş Tesliminde KDV İstisnası Uygulamasına Ait Sirküler Yayınlandı(08.12.2014)

...» Önemli:Şirket ortakları işe giriş ve çıkış bildirimleri hakkında(27.11.2014)

...» 6552 sayılı kanuna ilişkin bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı(01.12.2014)

...» 6552 Sayılı kanun ile SGK.Borçlarının yeniden Yapılandırılması(08.10.2014)

...» 6552 Sayılı kanun ile vergi borçlarının yeniden Yapılandırılması(21.10.2014)

...» İstifa anında imza atılan 'ibraname' geçerli sayılmıyor(20.11.2014)

...» 6552 Sayılı kanun ile yurt dışı borçlanmaya ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı.(16.10.2014)

...» Türkiye Muhasebe Standartları Zorunlu Uygulama Değişikliği (06.11.2014)

...» Karşılıklar Koşullu Borçlar Koşullu Varlıklar TMS 37(19.11.2014)

...» Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetçi (26.10.2014)

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir(19.10.2014)

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları(16.07.2011)

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları(16.07.2011)